Nieuws

Migratie mailserver geslaagd

Migratie mailserver geslaagd

In verband met de migratie van onze mailserver naar een modernere versie is er geen mailverkeer mogelijk geweest naar en van onze mailadressen. Dat betekent dat mailtjes verzonden tussen 1 augustus...

De handen gaan omhoog voor de open tuin en kerk

De handen gaan omhoog voor de open tuin en kerk

Afgelopen woensdag namen we een kijkje bij de Open tuin en Sint Martinuskerk. Aldaar aangekomen gingen de handen omhoog dat dit georganiseerd wordt in deze zomervakantie. Het past helemaal bij de...

Nieuwe bestuursleden gezocht

Nieuwe bestuursleden gezocht

Recent hebben zowel Ad Bresser als Micheline Paffen aangegeven niet naar een volgende bestuurstermijn over te gaan. Ad per 1 september in verband...

Van de Bestuurstafel (vergadering juli)

Van de Bestuurstafel (vergadering juli)

Door vakantie, ziekte en viering van de H. Mis waren vandaag slechts drie bestuursleden aanwezig. Dat betekent dat er deze keer geen formele...

Van de Bestuurstafel (vergadering juli)

Van de Bestuurstafel (vergadering juli)

Door vakantie, ziekte en viering van de H. Mis waren vandaag slechts drie bestuursleden aanwezig. Dat betekent dat er deze keer geen formele besluitvorming kan plaatsvinden. Toch was er veel te...

 Jouw nieuws ook hier? Stuur je kopij naar mlorijn@casema.nl.

Open tuin en kerk in de zomervakantie 2022

Ook dit jaar willen we als geloofsgemeenschap Sint Martinus gastvrij zijn naar ‘thuisblijvers’ en toevallige passanten. Dit past helemaal bij de uitnodigende en open geloofsgemeenschap die we willen...

Nieuws uit de Sint Martinus

Nieuws uit de Sint Joseph

Zomerse editie van Kerk op Schoot

Zomerse editie van Kerk op Schoot

Vanwege corona is er lange tijd geen peuter- en kleuterviering meer geweest. Maar voor de zomer kon je met de allerkleinsten weer een keertje...

Sportief ontmoeten op zondag

Sportief ontmoeten op zondag

We gaan vanuit de St. Josephkerk weer wandelen en fietsen! De zondag wordt ook deze zomer sportief ingevuld met een wandeling van maximaal 7...

Pinksterweekend feestelijk gevierd!

Pinksterweekend feestelijk gevierd!

Het Pinksterweekend is in en rond de St. Josephkerk feestelijk gevierd op zaterdagavond en zondagmorgen. In een goedgevulde kerk, met prachtige zang...

Stralende eerste communieviering

Stralende eerste communieviering

Negen kinderen uit onze gemeenschap hebben zondag 22 mei hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Het werd een mooie intieme viering rond het altaar,...

Nieuws uit de Sint Franciscus Xaverius

Zusters O.L.Vrouw van Amersfoort 200 jaar

Zusters O.L.Vrouw van Amersfoort 200 jaar

De zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, ook bekend als de zusters van Onze Lieve Vrouw Ter Eem, vierden deze week (om precies te zijn op 29...

Gluren bij de Buren in retrospect

Gluren bij de Buren in retrospect

Op zondagmiddag 3 juli vond in het hele land weer de culturele activiteit Gluren bij de Buren plaats en ook wij deden daaraan mee als SFX. In onze...

Nieuws uit de Sint Ansfridus

Uitvaartkoort Amare vraagt nieuwe leden

Uitvaartkoort Amare vraagt nieuwe leden

Na de coronastop was de herstart voor het uitvaartkoor van OLVvA afgelopen januari een opluchting. Het koor stond op het moment van de lockdown in...

Op pelgrimage met het Mirakelteken

Op pelgrimage met het Mirakelteken

Sinds 28 augustus 2020 was het Mirakelteken van onze stad op pelgrimage naar alle geloofsgemeenschappen van onze parochie. Het doel van deze...

Nieuws uit Het Brandpunt

Een indrukwekkende dodenherdenking

Een indrukwekkende dodenherdenking

Op 4 mei 2021 was in Hoogland de herdenking van de burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in...

Bisdom: parochie weg uit Het Brandpunt

Bisdom: parochie weg uit Het Brandpunt

Onze parochie moet haar betrokkenheid bij het Oecumenisch centrum Het Brandpunt stoppen. Dit gebeurt op instructie van kardinaal Eijk en het bisdom...