Op zondag 20 november gingen ds Anna Walsma en pw Wies Sarot samen voor in een viering in het Brandpunt met als thema: Lef.
In een prachtige preek over de laatste contacten tussen koning Joas en de profeet Elisa, die stervende is (2 Koningen 13, 14-21) legde Anna uit dat je out of the box moet durven denken als je nieuwe wegen inslaat. En, benadrukte ze, vergeet niet dat het uiteindelijk gaat om wat God met ons wil.

Met het elkaar overhandigen van een kaars die ontstoken was aan de Paaskaars gaven dominee en pastor elkaar namens de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en de Brandpuntgemeenschap een teken van verbondenheid die blijft. De kaars die wij als parochie ontvingen van het Brandpunt zal een plekje krijgen in de teamkamer en zullen we aansteken tijdens de teamvergaderingen in Amersfoort.

Zo houden we -in het Licht van de Eeuwige- elkaars licht brandend en de verbondenheid levend!