De geloofsgemeenschap van de Sint Franciscus Xaverius heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van

Phil Jacobs

Wat een zonnige junivakantiemaand had moeten zijn werd een periode van angst, onzekerheid en van verdriet.

Onze geloofsgemeenschap verliest in Phil een man die knooppunt was is vele relaties en werkgroepen. We zullen ons Phil herinneren als iemand, die als medewerker bij en in onnoemelijk veel activiteiten betrokken was.
Naast het verdriet om het gemis zijn wij Phil daarom ook veel dankbaarheid verschuldigd.

Wij wensen Marijke, kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Woensdag 26 juni is de uitvaart in onze kerk om 10.45 uur. Voorafgaand is er gelegenheid om afscheid te nemen van 9.30- 10-30 uur.

Namens het Lokaal Team van de SFX
Jos Smeels