Op 11 mei is er een veiling geweest van kunstvoorwerpen van eigen parochianen. De negen creatieve mensen binnen de geloofsgemeenschap hebben hun werken aangeboden om bij opbod te verkopen. De opbrengst komt ten goede aan de verbouwing van de doorgang van de kerk naar de pastorie en een opknapbeurt van de pastorie. De veiling vond plaats onder toeziend oog van notaris Madelon Bax en veilingmeester Jan Willem van Lieshout.

We zijn blij met hun belangeloze inzet voor de veiling. De opkomst voor de veiling was niet zo groot als gehoopt. Over het aantal verkochte kunstwerken en de opbrengst van de totale veiling zijn we positief. De veiling heeft een kleine € 1200 opgebracht. Dit met dank aan de kunstenaars, die hun werk ter beschikking hebben gesteld.

 

Bij het voorbereiden van de veiling hebben een aantal mensen geholpen. Ook bij het inrichten van de kerk en het later weer opruimen hebben een tiental mensen hun tijd en energie gegeven. Ook hen danken we voor hun bijdrage aan het slagen van de veiling.

Phil Jacobs