Onze parochie

Geloofsgemeenschappen

De Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is vernoemd naar het Mirakel van het Mariabeeldje, dat van Amersfoort in de middeleeuwen een belangrijk bedevaartsoord maakte. De parochie bestaat uit vijf kerken met de gelijknamige geloofsgemeenschappen. Bovendien participeert de parochie in een oecumenische geloofsgemeenschap, die gehuisvest is in een gelijknamig kerkgebouw: Het Brandpunt in de wijk Kattenbroek. Naast de geloofsgemeenschappen met een eigen kerkgebouw zijn er twee geloofsgemeenschappen waarvan het kerkgebouw inmiddels aan de eredienst onttrokken.

Hoogland (en euch. centrum)
+
de Sint Martinuskerk

Amersfoort-centrum
+
de Sint Franciscus Xaveriuskerk

Hooglanderveen/Vathorst
+
de Sint Josephkerk

Amersfoort-Bergkwartier
+
de Sint Ansfriduskerk

Amersfoort-Kruiskamp
+
de Heilig Kruiskerk

Amersfoort-Kattenbroek
+
Het Brandpunt

Pastoraal team

Het pastoraal team onder leiding van pastoor Joachim Skiba gaat voor in vieringen en leidt de parochie-speerpunten.

Pastoraal Team OLVA 2019

Parochiebestuur en secretariaat

Het bestuur heeft de organisatorische en financiële eindverantwoordelijkheid over de geloofsgemeenschappen en is verantwoording schuldig aan het bisdom.

Voorzitter is pastoor Joachim Skiba, vice-voorzitter Angelique Liebens (ook verantwoordelijk voor onderhoud en gebouwen).

NB: de foto ontbreekt nog i.v.m. de gevolgen van de pandemie

 

Verdere leden: Renee Hoes, secretaris, Dick Stalenhoef financiën, Caspar Duijvestein beheer gebouwen en Richard van Berkel communicatie. Voor de exacte verdeling van de portefeuilles over de bestuursleden klikt u hier.

Het secretariaat is gevestigd in de pastorie in Hoogland en bestaat uit Anita Petten en voor de boekhouding Willem van ’t Land en Gerda Botterblom.

Vertrouwenspersonen

Uiteraard volgen wij het preventiebeleid van de RK-kerk in Nederland. De parochie heeft twee onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld: Adriaan van Es (06 – 51 32 94 90) en Loes Wiggers (06 – 40 41 56 84, email:lojowibri46@hotmail.com).

Klik hier voor onze gedragscode voor pastoraal werkenden en vrijwilligers uit 2018.

De parochie heeft ook een privacybeleid. Voor de privacyverklaring klikt u hier.

Koren

We zijn trots op de vele koren in onze parochie. Voortgekomen uit de geloofsgemeenschappen zijn zij inmiddels onmisbaar voor de hele parochie. Voor de leden zelf zijn de koren een leuke en sociale manier om bezig te zijn met muziek. 

Vrijwilligers en vacatures

Als ‘grootste club van Amersfoort’ heeft Onze Lieve Vrouw van Amersfoort een groot aantal vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat onze parochie op alle vlakken actief is en blijft. Er is ruimte voor iedereen en iedereen kan zijn of haar interesses en kwaliteiten inbrengen. Doe ook mee. Lees hier de nota vrijwilligersbeleid van maart 2017

Centraal secretariaat - RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort | Kerklaan 22 | 3828 EB | Hoogland | Privacyverklaring