U en onze parochie

Een rijk verleden en een toekomst waar we al vandaag aan bouwen: dat is Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en daarbij laten we alle kleuren zien van de hedendaagse kerk. Zichtbaar in de hele stad, aanwezig voor hen die het nodig hebben en bereikbaar voor iedereen die open staat voor geestelijke verdieping.

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is een in alle opzichten actieve gemeenschap met ruim twintigduizend leden die wordt gedragen door een groot aantal vrijwilligers. Allemaal vinden zij hun eigen plek binnen de veelzijdige Rooms-Katholieke geloofstraditie. Eenheid in verscheidenheid komt tot uitdrukking in een eigen karakter voor elk van de lokale gemeenschappen, maar ook in gedeelde speerpunten. Onze parochie is ontstaan in 2010. Toen gingen zeven zelfstandige parochies met een geschiedenis van tientallen tot honderden jaren samen.

Een parochie is soms net een bedrijf. Zo vragen we een bijdrage in de kosten voor bijzondere vieringen zoals huwelijk, doop en uitvaart. Deze bijdragen willen we zo laag mogelijk houden, maar we hebben natuurlijk wel opbrengsten nodig om onze parochie draaiend te kunnen houden. Overigens zijn de tarieven minimum-bedragen; méér geven is altijd welkom!