Onze parochie

Geloofsgemeenschappen

De Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is vernoemd naar het Mirakel van het Mariabeeldje, dat van Amersfoort in de middeleeuwen een belangrijk bedevaartsoord maakte. De parochie bestaat uit vier kerken met de gelijknamige geloofsgemeenschappen. Aan de participatie in oecumenische geloofsgemeenschap “Het Brandpunt” in de wijk Kattenbroek is per 1 januari 2023 een eind gekomen. Naast de geloofsgemeenschappen met een eigen kerkgebouw zijn er drie geloofsgemeenschappen waarvan het kerkgebouw inmiddels aan de eredienst is onttrokken. Het voormalige kerkgebouw van de geloofsgemeenschap van het Heilig Kruis (zie de foto hieronder) heeft zijn functie als kerk behouden en is nu in gebruik bij de Baptistengemeente Amersfoort.

Hoogland (en Eucharistisch Centrum)
+
de Sint Martinuskerk

Amersfoort-centrum
+
de Sint Franciscus Xaveriuskerk

Hooglanderveen/Vathorst
+
de Sint Josephkerk

Amersfoort-Bergkwartier
+
de Sint Ansfriduskerk

Amersfoort-Kruiskamp
+
de Heilig Kruiskerk

Pastoraal team

Het pastoraal team onder leiding van pastoor Joachim Skiba gaat voor in vieringen en leidt de parochie-speerpunten.

Pastoraal Team OLVA 2019

Parochiebestuur en secretariaat

Het bestuur heeft de organisatorische en financiële eindverantwoordelijkheid over de geloofsgemeenschappen en is verantwoording schuldig aan het bisdom.

Voorzitter is pastoor Joachim Skiba, vice-voorzitter Angelique Liebens

Verdere leden: Wim Meeuwessen secretaris, Juliëtte van den Heuvel financiën, Marius Boersen gebouwenbeheer en Richard van Berkel communicatie. Er is nog een vacature voor “algemeen lid”. 

Het centraal secretariaat is gevestigd in de pastorie in Hoogland en wordt verzorgd door Anita Petten (algemeen). Er is een vacature voor een administratieve kracht. Voor de boekhouding werkt Willem van ’t Land.

Vertrouwenspersonen

Uiteraard volgen wij het preventiebeleid van de RK-kerk in Nederland. De parochie heeft twee onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld: Adriaan van Es (06 – 51 32 94 90) en Loes Wiggers (06 – 40 41 56 84 | lojowibri46@hotmail.com).

Klik hier voor onze gedragscode voor pastoraal werkenden en vrijwilligers uit 2018.

De parochie heeft ook een privacybeleid. Voor de privacyverklaring klikt u hier.

Koren

We zijn trots op de vele koren in onze parochie. Voortgekomen uit de geloofsgemeenschappen zijn zij inmiddels onmisbaar voor de hele parochie. Voor de leden zelf zijn de koren een leuke en sociale manier om bezig te zijn met muziek. In 2022 heeft het parochiebestuur na overleg met de diverse koren in de parochien een korenbeleid vastgesteld dat hier te lezen valt. De werkgroep Koren adviseerde het parochiebestuur bij het vaststellen van dat beleid. Deze groep is in december 2022 opgehouden te bestaan en legt op deze plek verantwoording af over de behaalde resultaten

Vrijwilligers en vacatures

Als ‘grootste club van Amersfoort’ heeft Onze Lieve Vrouw van Amersfoort een groot aantal vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat onze parochie op alle vlakken actief is en blijft. Er is ruimte voor iedereen en iedereen kan zijn of haar interesses en kwaliteiten inbrengen. Doe ook mee. Lees hier de nota vrijwilligersbeleid van maart 2017