De Kern van de Kerk

In de katholieke traditie spelen vieren, troost, steun zoeken en krijgen een grote rol. Als gemeenschap van gelovigen zijn we op uiteenlopende levensmomenten voor elkaar. Daarbij vertrouwen we op Gods aanwezigheid. Die wordt zichtbaar in Jezus en de woorden uit de bijbel en worden gemarkeerd door ‘sacramenten‘, zichtbare tekenen door Jezus ingesteld. De katholieke Kerk gelooft dat vanuit deze tekenen een heilzame werking uitgaat.

Wilt u  meer informatie: neem contact op met het centraal secretariaat.

Doopsel

Door het Doopsel word je door overgieting met water opgenomen in de Kerk. Veelal wordt het Doopsel toegediend in het eerste levensjaar van een kind. Het kan ook voorkomen dat iemand op latere leeftijd het Doopsel wil ontvangen.

Aan de doop gaat een gezamenlijke voorbereiding vooraf om kennis te maken met het christelijk geloof, andere gelovigen en met onze parochie. Maandelijks zijn er gezamenlijke doopplechtigheden voor kinderen. Volwassenen worden gedoopt in de Paasnachtviering (of in een van de eucharistievieringen door het jaar).

Contact via centraalsecretariaatolva@katholiekamersfoort.nl of telefonisch 033-4893599 (ma/wo/vr 09.00-13.00 uur)

Eerste Communie en vormsel

Na de Doop volgt de Eerste Communie, waarna de gelovige deel kan nemen aan de eucharistie. De Kerk gelooft dat Jezus zelf aanwezig is in de tekens van Brood en Wijn. Met het Vormsel voltooit de gelovige de toetreding tot de Kerk. Zij/hij ontvangt door handoplegging en zalving de kracht van de heilige Geest.

Kinderen uit de groepen 4 (Communie) en 8 van de basisschool / brugklas (Vormsel) nemen de volgende stappen in hun geloofsopvoeding. In enkele bijeenkomsten worden de kinderen voorbereid en leren zij – op hun eigen niveau – over het evangelie, de kerk, de liturgie en eucharistie. Voor volwassenen volgt in een viering na de Doop ook het Vormsel en de Eerste Communie.

Ouders die bij de parochie staan ingeschreven ontvangen vanzelf een uitnodiging om hun kinderen mee te laten doen met de eerste communie en het vormsel. Geen brief ontvangen, toch graag meedoen aan de voorbereiding? Mail de werkgroep: heiligecommunie@katholiekamersfoort.nl of vormsel@katholiekamersfoort.nl.

Huwelijk

Kiezen voor elkaar en dat bezegelen voor God in de gemeenschap van gelovigen. Dat is het sacrament van het huwelijk in onze Kerk. Aan het ja-woord voor het altaar gaat een voorbereiding vooraf die je samen doorloopt. De voorbereiding bestaat uit avonden die je samen met andere a.s. bruidsparen doorloopt. De liturgie wordt met de priester / diaken, die als kerkelijk getuige in de huwelijksviering aanwezig is, voorbereid. Hoewel vorm en inhoud van de huwelijksmis vaststaan, kan er in overleg een persoonlijke noot aan verbonden worden.

Contact via centraalsecretariaatolva@katholiekamersfoort.nl of telefonisch 033-4893500 (ma/wo/vr 09.00-13.00 uur)

Biecht

Het sacrament van Boete en Verzoening is voor een groeiende groep mensen een ultiem persoonlijke manier om twijfels en berouw te delen.

Het hele jaar door kun je contact opnemen met de pastoor om een afspraak te maken voor een biechtgesprek. Ook is het mogelijk om één van de priesters aan te spreken rond de vieringen in onze parochiekerken. In de Advent en in de Veertigdagentijd worden er Boetevieringen gehouden, met aansluitend biechtgelegenheid.

Ziekte en troost

Het sacrament van de ziekenzalving door een priester kan kracht geven aan hen die in stervensgevaar verkeren door ziekte of ouderdom.
Als parochie zijn we er ook in tijden van lijden in lichaam of geest. De pastores zijn bereikbaar en bieden een luisterend oor of steunende schouder. Dat geldt ook voor zieken- en ouderenbezoek door vrijwilligers. 

Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen met Pastoor Joachim Skiba (telefoon 06 46 93 15 11) (Maandag vrij) of Pastor Gé Nijland (telefoon 06 58 88 28 05) (Vrijdag vrij)

Overlijden en uitvaart

Het overlijden ziet de gelovige als een nieuw begin, maar ondanks dat is het afscheid van het leven een zwaar moment.De parochie wil een persoonlijk, waardig en troostrijk afscheid bieden van een ziekenzalving tot de uitvaartdienst in aanwezigheid van de geloofsgemeenschap.

Melding van overlijden kan via telefoonnummer 06 57 54 12 22 (09.00 – 18.00 uur)

Binnen de grenzen van onze parochie zijn er drie begraafplaatsen, die beheerd worden door het Bestuur R.K. Begraafplaatsen Amersfoort.
Dit zijn het Onze Lieve Vrouwe Kerkhof in Amersfoort, in de volksmond bekend als De Utrechtseweg, De Langenoord in Hoogland (naast de Martinuskerk)en St. Joseph in Hooglanderveen, achter de gelijknamige kerk.  Elke parochiaan kan ervoor kiezen hier begraven te worden, een urn bij te zetten of as te verstrooien. Ook voor hun (niet katholieke of elders wonende) gezinsleden/partners is er plaats.

Op de site rk-begraafplaats-amersfoort.nl is alle informatie te vinden. De gemeentelijke begraafplaats Rusthof beheert zelf een katholiek gedeelte, dat Maranatha heet.