katholiek amersfoort

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Centraal Secretariaat
Kerklaan 22
3828 EB Hoogland
033 – 489 35 99

Welkom bij de vieringen

Onze kerken zijn geopend voor eucharistie-, communie- en gebedsvieringen. Je bent welkom om met elkaar het geloof te delen.

Activiteiten

Verdiepen, ontmoeten en leren zijn drie kernwoorden die samenkomen in activiteiten voor jong en oud(er). We nodigen je van harte uit.

Parochiemagazine mirakel

Zeven keer per jaar ontvangen parochianen ons kleurrijke magazine met nieuws en verdieping. Hier kun je Mirakel online lezen.

Onze parochie

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is een in alle opzichten actieve gemeenschap met ruim twintigduizend leden die wordt gedragen door een groot aantal vrijwilligers. Allemaal vinden zij hun eigen plek binnen de veelzijdige Rooms-Katholieke geloofstraditie.

Scan de QR-code en doneer!

Donaties

Een parochie is soms net een bedrijf. Zo vragen we een bijdrage in de kosten voor bijzondere vieringen zoals huwelijk, doop en uitvaart. Deze bijdragen willen we zo laag mogelijk houden, maar we hebben natuurlijk wel opbrengsten nodig om onze parochie draaiend te kunnen houden. Overigens zijn de tarieven minimum-bedragen; méér geven is altijd welkom!

L

Spiritueel Cultureel Centrum

Een plek en programma vol verdieping en ontmoeting, aandacht voor elkaar, oog voor schoonheid, een plek die ruimte geeft voor groei.

Jong Katholiek Amersfoort

Nieuws, events, foto’s, leuke berichten en meer voor de jongeren van Katholiek Amersfoort.

Zindex033

Het oecumenische overzicht van Amersfoortse activiteiten rond kerk, geloof en levensbeschouwing.

Caritas

Caritas Amersfoort zet zich in voor mensen met kleine financiële en persoonlijke noden. Voor een luisterend oor en hulp bij het zoeken naar oplossingen.