Kerkelijk leven op anderhalve meter

Vanaf 1 juli 2020 kan er weer gevierd worden in de vierlocaties van onze parochie. De afgelopen tijd zijn veel mensen druk geweest om alles op orde te krijgen en u verantwoord en veilig te kunnen ontvangen in onze locaties. De Nederlandse Kerkprovincie heeft hiervoor protocollen opgesteld. Deze protocollen zijn dynamische documenten en kunnen dus ook wijzigen. Onlangs zijn op de persconferentie van het kabinet versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen.

Pinksteren en de apostelen

Zalig Pinksteren!

Vijftig dagen na Pasen vieren we Pinksteren, de feestdag van de heilige Geest. De Geest waarvoor de apostelen met Maria vurig hebben gebeden, nadat Jezus hen beloofd had dat zijn Vader weldra een Helper zou sturen.