Op pelgrimage met het Mirakelteken

Op pelgrimage met het Mirakelteken

Sinds 28 augustus 2020 was het Mirakelteken van onze stad op pelgrimage naar alle geloofsgemeenschappen van onze parochie. Het doel van deze pelgrimage is en was om de medeparochiaan te leren kennen. Maar ook om te laten zien wat hun eigen kerk voor hen betekent. Ook...
Vrouwevaert gaat online

Vrouwevaert gaat online

Sinds eeuwen wordt het Mirakel van Amersfoort herdacht en jarenlang trok in alle vroegte de Vrouwevaert door de binnenstad. Komende zaterdag ook, maar dan virtueel. De naam van onze parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort verwijst naar Maria, die de aanleiding was...