Pastoraal werkster Wies Sarot verlaat per 29 februari de samenwerkende parochies Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en de HH Martha en Maria. Dat is dit weekend bekend gemaakt aan het einde van de vieringen in onze kerken.

Wies Sarot is al 15 jaar werkzaam in de parochie Martha en Maria en sinds de pastorale samenvoeging ook in onze parochie. Ze heeft zich de afgelopen jaren onder andere ingezet voor catechese en de begeleiding van de pastoraatsgroepen. De besturen van beide parochies hebben haar ontslag ‘met pijn in het hart’ aanvaard. Zij zijn Wies dankbaar voor haar jarenlange, tomeloze inzet en inspirerende overwegingen tijdens de zondagse vieringen.

Wies Sarot gaat per 1 maart aan het werk in de samenwerkende parochies H. Suitbertus in de Betuwe en de H. paus Johannes XXIII in de Kromme Rijnstreek. Lees hier meer.