Van de Bestuurstafel: Juni

Van de Bestuurstafel: Juni

Het bestuur ligt een beetje in de lappenmand: zowel Richard als Dick zijn i.v.m. ziekte tijdelijk afwezig. De prognoses lijken goed en de verwachting is dat beide heren waarschijnlijk in september weer aanwezig zullen zijn. Dick is alweer een klein beetje aan de...
Van de Bestuurstafel: Juni

Van de bestuurstafel

In verband met de recente heiligverklaring van Titus Brandsma, leest pastoor Skiba een gedicht voor van Titus Brandsma, gevolgd door het Wees Gegroet in het kader van de Mariamaand én omdat de rozenkrans van Titus Brandsma aanwezig is in Kamp Amersfoort. We streven...
Van de Bestuurstafel: Juni

Bestuursvergadering 11 april

Terwijl in de St. Martinuskerk tientallen kinderen aan de Paasviering deelnamen, zaten in De Pastorie twee besturen aan tafel. Voor het eerst met het nieuwe bestuurslid Casper Duijvestein. Het OLVA-bestuur was het eerste deel van de vergadering uitgenodigd door de...