Zoekt eerst het Koninkrijk van God

Zoekt eerst het Koninkrijk van God

Beleidsplan van het pastorale team Het afgelopen halfjaar heeft het pastorale team op allerlei manieren gewerkt aan een pastoraal beleidsplan. Al werkend ontdekten we dat het komen tot een afgerond plan niet zo gemakkelijk was. Er komen telkens opnieuw waardevolle...
Nieuwe bestuursleden gezocht

Nieuwe bestuursleden gezocht

Wegens afloop van termijnen is het bestuur op zoek naar drie nieuwe bestuursleden. Het parochiebestuur is op zoek naar een nieuwe Secretaris per 1 februari aanstaande, liefst al eerder om alvast mee te lopen in het proces. De Secretaris is een echte spilfunctie binnen...