Van de Bestuurstafel: Juni

Van de Bestuurstafel: Juni

Het bestuur ligt een beetje in de lappenmand: zowel Richard als Dick zijn i.v.m. ziekte tijdelijk afwezig. De prognoses lijken goed en de verwachting is dat beide heren waarschijnlijk in september weer aanwezig zullen zijn. Dick is alweer een klein beetje aan de...
Van de Bestuurstafel: Juni

Van de bestuurstafel

In verband met de recente heiligverklaring van Titus Brandsma, leest pastoor Skiba een gedicht voor van Titus Brandsma, gevolgd door het Wees Gegroet in het kader van de Mariamaand én omdat de rozenkrans van Titus Brandsma aanwezig is in Kamp Amersfoort. We streven...
Vacature bij secretariaat begraafplaatsen

Vacature bij secretariaat begraafplaatsen

In verband met pensionering zoekt het bestuur van de RK Begraafplaatsen Amersfoort een medewerker (v/m) voor op het secretariaat aan de Utrechtseweg. Amersfoort telt binnen de gemeentegrenzen 3 rooms-katholieke begraafplaatsen, ieder met een eigen geschiedenis en...
Oekraïeners te gast in SFX

Oekraïeners te gast in SFX

Zondagmiddag 24 april (orthodox Pasen) waren Oekraïense vluchtelingen in de Franciscus Xaveriuskerk (SFX) te gast. De meesten waren afkomstig uit de opvanglocaties Zonnehof en Plotterweg. In een gezamenlijke gebedsbijeenkomst in de St Joriskerk baden we om vrede. Na...
Van de Bestuurstafel: Juni

Bestuursvergadering 11 april

Terwijl in de St. Martinuskerk tientallen kinderen aan de Paasviering deelnamen, zaten in De Pastorie twee besturen aan tafel. Voor het eerst met het nieuwe bestuurslid Casper Duijvestein. Het OLVA-bestuur was het eerste deel van de vergadering uitgenodigd door de...