Het parochiebestuur begint weer op krachten te komen, met de aanstaande benoeming van twee nieuwe leden. Maar versterking blijft wel nodig! Vice-voorzitter Angélique Liebens geeft een overzicht van de stand van zaken.

Een bijzondere bestuursvergadering deze keer want met twee kandidaten voor bestuursfuncties. Inmiddels op het moment van schrijven, kan ik nu bevestigen: het parochiebestuur en ook het Bisdom zijn akkoord gegaan met de nieuwe secretaris Wim Meeuwessen en daarnaast Marius Boersen als nieuw bestuurslid met portefeuille Gebouwen, tevens voorzitter van de ACG. Het parochiebestuur feliciteert hen beiden en hoopt met hen een mooie samenwerking aan te gaan.

Er zijn nu nog twee vacatures open: allereerst Communicatie. Een belangrijke functie waarbij je direct in contact staat met pastoor Skiba en de vice-voorzitter op de momenten dat het er om gaat. Snelheid, flexibiliteit en vertrouwelijkheid is dan geboden. Daarnaast zoeken we nog een Algemeen lid: uiteraard als aanvulling in de meningsvorming op het bestuur, maar zeker zo belangrijk bij bepaalde drukke momenten, als de taken verdeeld moeten worden over de verschillende kennis- en competentiegebieden.

Toekomstplan
De nieuwe bestuursleden stappen in een rijdende trein, dat zal nog even wennen zijn. De Avonden van Vier zijn nu een jaar bezig en het plan vanuit onze parochie nadert nu zijn voltooiing. Mede in samenwerking met de parochiebrede pastoraatsgroep, die een vitaliteitsscan heeft opgeleverd, zal een Gebouwenplan worden opgeleverd aan het bisdom. Het bestuur is erg blij met de positieve inbreng vanuit de parochiebrede pastoraatsgroep.
Daarnaast is het goed te constateren dat de Avonden van Vier positief ontvangen worden. Het samen nadenken over onze parochie creëert een gezamenlijkheid over de vier locaties; we weten elkaar te vinden en juist dat is van belang voor de levensvatbaarheid van onze parochie.

Onderhoudsplan
Met betrekking tot het meerjarenonderhoudsplan zullen de Penningmeester en de nieuwbakken portefeuillehouder Gebouwen nauw contact met elkaar houden, samen met de centrale boekhouding die daarbij ondersteunt.

Binnenkort neemt het oude bestuur afscheid van Richard als Communicatieman. Hij heeft er dan 10 jaar opzitten; een hele periode en het bestuur is hem daar dankbaar voor. Het pastoraal team gaat de komende periode zonder ondersteuning werken. Daarna wordt geëvalueerd. De aanvulling van het pastoraal team staat bovenaan de lijst van het Bisdom. De jaarrekening is afgerond, de kascommissie gaat nu aan de slag. We lijken met een klein positief saldo af te sluiten, dus dat is mooi!
De volgende vergadering wordt gehouden op 22 mei.