“Ik ben geen steunzool maar wel een soort schoenlepel “

Sinds 1 maart j.l. vervult Pastoraal werkster Josephine Pampus al 25 jaar deze taak voor de katholieke kerk. In onze parochie doet zij dat al 12½ jaar en in de nieuwe editie van het Mirakel hebben we kunnen lezen hoe zij in onze parochie is begonnen en gegroeid. We hebben haar daarom eens gevraagd voor een kort interview.