Jaarrekening 2015: kosten en baten zoveel mogelijk in evenwicht

Penningmeester Angelique Liebens heeft, dankzij de mensen van de financiële administratie en de kascommissie de jaarrekening 2015 afgerond. Een verkorte versie staat op de parochiewebsite. In 2015 zijn zowel kosten als inkomsten gedaald en is opnieuw geprobeerd beide zoveel mogelijk in evenwicht te houden. Pastorale zorg en het actief zijn in zoveel mogelijk gemeenschappen is…

Nieuwe column penningmeester OLVA

Jaarrekening 2014
Om te beginnen goed nieuws! Vorige week heb ik te horen gekregen dat onze jaarrekening 2014 is goedgekeurd!
Zoals jullie merken is dat een langdurig proces. Gedurende de maanden januari tot en met half april zijn wij bezig geweest met de jaarafsluiting (naast ook de kerkbalansactiviteiten).