Helaas hebben zich nog geen vrijwilligers gemeld, die de taak van coördinator voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans op zich willen nemen.
Wellicht overbodig te benadrukken dat de Actie Kerkbalans enorm belangrijk is voor onze geloofsgemeenschap Sint Martinus en onze parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari. En dat is al snel! De voorbereidingen moeten daarom zo snel mogelijk gestart worden. De nood is dus hoog en vandaar opnieuw deze oproep om u als vrijwilliger/ coördinator aan te melden.

De taak van de coördinator is het organiseren van het laten wegbrengen, laten ophalen en verwerken van de enveloppen. Dat betekent dat u in de voorbereiding (nov/ dec) een aantal uren bezig bent om de lopers per mail te vragen of zij weer beschikbaar willen zijn in de actieperiode, er een wijkindeling wordt vastgesteld en met het organiseren dat de pakketjes enveloppen worden klaargemaakt. Na de actieperiode worden de ontvangen enveloppen verwerkt.

‘Als de nood het hoogst is, is de redding nabij.’
Wij, de geloofsgemeenschap Sint Martinus, hopen binnenkort twee vrijwilligers/coördinatoren te mogen verwelkomen! Bent u dat? Geef u naam, mailadres en telefoonnummer hier door.
Als u beschikbaar bent voor het rondbrengen (en eventueel ophalen) van de enveloppen, kunt u zich ook aanmelden o.v.v. Loper.