Vanaf deze week verschijnt een reeks korte interviews met vrijwilligers uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie. Zij lichten toe waarom het meedoen aan de Actie Kerkbalans zo belangrijk is. In deze eerste aflevering is Betsy Rouwhorst uit de geloofsgemeenschap van de Sint Martinus aan het woord. Klikt u s.v.p. hier