Goed nieuws

Goed nieuws

Goed nieuws! Dinsdag 21 september is het bericht gekomen dat de Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven...