De laatste bestuursvergadering van 2021 op 15 december stond grotendeels in het teken van het nieuwe jaar en van nieuwe initiatieven. Pastor Gé Nijland versterkt binnenkort ons pastoraal team en zal gaan wonen in de pastorie in Hooglanderveen. De laatste details met de nieuwe gebruikers van de H. Kruiskerk zijn inmiddels geregeld. De baptistengemeente is blij met haar nieuwe vieringsplek. Dat de kerk behouden blijft voor het christelijke geloof is een kleine troost voor onze parochie. De overige vieringslocaties blijven ook de aandacht vragen, bijvoorbeeld als het
gaat om groot onderhoud. Daar zijn in 2022 opnieuw honderdduizenden euro’s voor nodig. Samen met ervaren vrijwilligers zijn penningmeester Dick en vice-voorzitter Angélique druk bezig om te kijken hoe we dit zo kostenefficiënt mogelijk kunnen aanpakken. Voor het jongerenwerk is het leuk en zinvol om een eigen plek te hebben. In overleg met jongerenwerkster Suhail worden de mogelijkheden onderzocht om komend jaar een jeugdhonk in te richten.

De Actie Kerkbalans komt er weer aan. Vanwege corona wordt ook dit jaar afgezien van persoonlijk bezoek en loopt alle communicatie schriftelijk en digitaal. We hopen dat het gemis van persoonlijk contact geen negatief effect op de opbrengst heeft want elke euro blijft nodig. Corona zorgt er ook voor dat we het jaar niet kunnen starten met de traditionele nieuwsjaarsbijeenkomst. De volgende vergadering van het bestuur is in januari.