Bisdom komt met aanvullingen

N.a.v. van de mail van 10 oktober jl. met als onderwerp Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus waarin de bisschoppen van Nederland de parochies en religieuze gemeenschappen vragen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers), zijn er enkele vragen bij de bisdomstaf binnengekomen.

Kerkelijk leven op anderhalve meter

Vanaf 1 juli 2020 kan er weer gevierd worden in de vierlocaties van onze parochie. De afgelopen tijd zijn veel mensen druk geweest om alles op orde te krijgen en u verantwoord en veilig te kunnen ontvangen in onze locaties. De Nederlandse Kerkprovincie heeft hiervoor protocollen opgesteld. Deze protocollen zijn dynamische documenten en kunnen dus ook wijzigen. Onlangs zijn op de persconferentie van het kabinet versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen.