Goed nieuws! Dinsdag 21 september is het bericht gekomen dat de Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.

Vooraf opgeven en registeren is ook niet meer nodig. Onze koren mogen weer op volle sterkte zingen en volkszang is ook weer toegestaan. Deze versoepelingen gaan komend weekend al in. De bisschoppen vragen de gelovigen uitdrukkelijk om rekening met elkaar te houden en elkaar de ruimte te geven zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Verder wordt uitdrukkelijk gevraagd om thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien, omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. Het hele bericht met alle aangekondigde versoepelingen is hier te lezen.

Het pastoraal team heeft zich op donderdag 23 september geboden over de vraag wat de versoepelingen betekenen voor de vieringen in onze kerken. Binnen de kerken van OLVvA en M&M gaan de volgende aanpassingen gelden:

– Vooraf opgeven en registreren vervalt. Het is inmiddels niet meer mogelijk via de website te reserveren. In bijzondere gevallen kan reserveren nog wel. Voor vragen over en wensen voor aanpassingen van het reserveringssysteem kunnen jullie terecht bij Martin Lorijn.
– Alle zitplaatsen mogen gebruikt worden onder de voorwaarden van het bisdom.
– Kerkgangers mogen weer naar voren komen voor de H.Communie. De communie wordt op de hand uitgereikt. Communie op de tong mag niet. Er kan met twee mensen communie uitgereikt worden, ter beoordeling van de voorganger, op twee verschillende plaatsen in de kerk met een gemarkeerde route en looprichting. De gelaatsschermen blijven vooralsnog verplicht.
– Het zou fijn zijn als de locaties een gedeelte van de kerk beschikbaar houden voor mensen die toch 1,5 meter afstand willen aanhouden. Het moet helder zijn dat die ruimte alleen voor kwetsbare mensen beschikbaar is en vol is vol. Mensen uit dit deel van de kerk zouden bij het ter communie gaan achteraan kunnen aansluiten en zo zelf hun ruimte/afstand kunnen bepalen.
– Volkszang is weer toegestaan en koren mogen met volledige bezetting zingen. Het bisdom verwijst hier naar de regels van de RIVM. Op dit moment staat er nog in de RIVM regels dat koren zich moeten opstellen met 1,5m afstand en in zig-zag opstelling. Het korennetwerk Nederland verwacht dat deze regels binnenkort komen te vervallen.
– De basismaatregelen (hoesten in elleboog, handen wassen, bij klachten thuis blijven) blijven van kracht.
– Voor de kosters is het van belang te weten dat alleen vers water gebruikt mag worden als er wijwater gebruikt wordt voor het zegenen. Wijwaterbakjes moeten leeg blijven.
Het advies is om de dispenser voor het ontsmetten van de handen nog niet weg te halen en in gebruik te houden
– Het verzoek is om de nieuwe regels dit weekend zo goed mogelijk door te voeren binnen jullie kerk.

Namens het parochiebestuur,

Renee Hoes