Vanuit het bisdom ontvingen wij op 24 februari een bericht over verdere versoepelingen van de coronaregels.

Het is fijn dat wij weer meer mogen en met elkaar samen mogen vieren. Daarnaast moeten wij er ook rekening mee houden dat corona niet weg is en dat we binnen onze kerken rekening moeten houden met elkaar en tevens met een kwetsbaardere groep mensen.

– Wij hoeven geen 1,5m afstand meer te houden. Dit betekent ook dat er niet meer gereserveerd hoeft te worden en alle plaatsen gebruikt mogen worden. Wel vragen wij jullie om herkenbaar ruimte beschikbaar te houden voor hen die graag afstand willen houden.
– Mondkapjes zijn niet meer verplicht, dit mag uiteraard wel.
– Het uitreiken van de communie vindt weer voor in de kerk plaats. Dit betekent dat iedereen weer gaat lopen, fijn als dit in goede banen kan worden geleid.
– Diegene die in de 1,5m afstand zone zitten kunnen desgewenst ook communie in de bank ontvangen, fijn als ze vooraan kunnen zitten en dit aangeven door te gaan staan.
– Tongcommunie is weer toegestaan. Bij ons in de kerken kan men de communie op de tong ontvangen door als laatste naar voren te komen.
– Communie kan gedeeld worden met de hand.

Verder is
– Het gebruik van wijwater weer toegestaan.
– kunnen misdienaars en acolieten weer als vanouds dienen aan de altaartafel.
– mag de collecte weer gehouden worden in de kerk, alleen mag de schaal nog niet van hand tot hand gaan. Het advies is dat de collectant een mondkapje draagt.
– Koffiedrinken na de viering is toegestaan, de 1,5m en mondkapjes zijn hierbij niet meer verplicht.

Wij hopen dat deze versoepelingen blijvend mogen zijn en wij weer samen mogen vieren. Van harte danken wij jullie voor al jullie inzet zodat we steeds in onze kerken veilig konden vieren. Gelukkig zijn er geen grote uitbraken geweest in onze kerken, dit mede dankzij jullie inzet. Wij zijn jullie hier heel dankbaar voor. Wij wensen jullie het komend weekend en alle weekenden erna mooie en inspirerende vieringen toe.

Een hartelijke groet namens het pastoraal team en het parochiebestuur, Renée Hoes