In 1444 maakte de vondst van een Mariabeeldje in het water van de beek bij Amersfoort van de stad een bedevaartplaats. Sinds eeuwen wordt dit Mirakel herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
Deze oude traditie wordt ook dit jaar in ere gehouden met de “Vrouwevaert” op zaterdag 11 mei.

De start is om 7:30 uur met een viering van Woord en Gebed in de Oud-Katholieke Georgiuskerk aan ’t Zand 13 te Amersfoort. Aansluitend is er een stille bidtocht rond de oude binnenstad waaronder een gebedsmoment in de Onze Lieve Vrouwetoren.
Na de voettocht is er dan een afsluitende gebedsviering in de Sint Franciscus Xaveriuskerk en aansluitend ontmoeting met een kop koffie.

diaken Frank Sieraal
Onze Lieve Vrouwe Gilde – Amersfoort.