Een bijzondere lezing rondom de schepping rondom de ‘De Rijn’

Afgelopen dinsdagavond 10 maart, was er in de pastorie een lezing, waarin Martin Hendriksma de bezoeker meenam in de belevenissen rondom de vijfdelige TV-serie ‘De Rijn’.  Er kwamen ruim 45 belangstellenden naar deze lezing. Zij werden enorm verrast hoe Martin hen meenam in de heelheid van de schepping van deze rivier. Maar ook nam hij hen mee welke zorgen er zijn. Je moet dan o.a. denken aan de waterkwaliteit.

Uitslag enquête rondom het voorgenomen besluit om het eucharistisch centrum te verplaatsen

Beste parochianen van de Heilig Kruisgemeenschap, Naar aanleiding van het voorgenomen besluit van het parochiebestuur van de parochie OLVvA, om het eucharistisch centrum te verplaatsen wat als gevolg heeft dat de H. Kruiskerk op den duur aan de eredienst wordt onttrokken, hebben wij als geloofsgemeenschap verschillende acties ondernomen. Als eerste hebben we een petitie geschreven…