Sinds 28 augustus 2020 was het Mirakelteken van onze stad op pelgrimage naar alle geloofsgemeenschappen van onze parochie. Het doel van deze pelgrimage is en was om de medeparochiaan te leren kennen. Maar ook om te laten zien wat hun eigen kerk voor hen betekent.

Ook was te horen en zien we wat de verandering naar een nieuw eucharistisch centrum met hen doet.

Amersfoort is een pelgrimsstad, want in het voorjaar van 1444 werd een wonderbaarlijke vondst gedaan van het beeld van Maria met Kind. Dit beeld staat in de Oudkatholieke parochie van de H. Georgius, Joris op ’t Zand en daar gaf Pastoor Louis Runhaar het startschot. Na dit moment ging het pelgrimageteken beginnen aan haar tocht en de eerste aankomst was in de Heilige kruiskerk. Aldaar nam Marcella Walraven het teken in ontvangst. Zij laat dit teken haar kerk zien en vertelt daar het nodige over. Na deze ontmoeting gaf zij dit Mirakelteken door aan andere parochianen van onze parochie. Al deze ontmoetingen met hen zijn te zien in diverse reportages. Dit eindigt op 15 november a.s. want dan is dit pelgrimsteken aangekomen in de Sint Martinuskerk te Hoogland. Wie het daar in ontvangst zal nemen is nog de verrassing.

Op de site van Katholiek Amersfoort kunt u alle verhalen lezen en de 10 filmpjes bekijken.

Ga HIER voor een totaal overzicht naar of ga kijk HIER naar de playlist of zie hieronder