Met twee nieuwe bestuursleden en één afscheid was het een bijzondere bestuursvergadering. Marius Boersen, verantwoordelijk voor vastgoed, en Wim Meeuwessen als secretaris draaiden voor het eerst mee, terwijl Richard van Berkel na tien jaar zijn laatste vergadering had. Marius combineert zijn werk in het parochiebestuur nog een tijdje met het penningmeesterschap van de St. Franciscus Xaveriusgemeenschap (ook hier is een opvolger nodig!), Wim was actief bij de St. Martinus. Het bestuur is erg blij met de broodnodige bestuurlijke versterking -maar kan nog steeds twee extra krachten graag gebruiken.

Goed nieuws van het centraal secretariaat, waar ook versterking is. Ivo Sanderink (1972) is aangenomen als nieuwe administratief medewerker. Hij gaat een tandem vormen met Anita Petten, die al sinds jaar en dag de secretariële spin in het web van onze parochie is. Wat andere taken betreft heeft Wim aangegeven, het project te willen trekken om extra inkomsten binnen te halen. Dit is een van de actiepunten die uit de Avonden van Vier is voortgekomen, Hierin hebben de gemeenschappen, pastoraatsgroep en het parochiebestuur het afgelopen jaar het toekomstplan voor OLVA opgesteld. Dezer weken wordt dit plan tekstueel vastgesteld en intern en met het bisdom gedeeld. Marius, die vastgoed in de portefeuille heeft, gaat aan de slag met actiepunten rond de fysieke veiligheid van onze kerkgebouwen en panden. De bestaande maatregelen worden onderzocht en waar nodig en nuttig, kunnen nieuwe maatregelen worden genomen.

Tijdens de vergadering is de jaarrekening 2023 formeel vastgesteld, met een klein plusje. Het is en blijft kantje boord om zwarte cijfers te schrijven, maar het is gelukkig gelukt. De jaarrekening gaat nu eerst naar het Bisdom en na formele goedkeuring wordt deze op hoofdlijnen op het internet gepubliceerd. Henk Kruisselbrink en Sjaak van Wegen hebben de kascommissie-functie ingevuld en het bestuur bedankt ze dan ook voor hun werk. De Actie Kerkbalans 2024 loopt nog steeds en ook hier is het
gevoel positief. Ondanks een iets dalend aantal actieve parochianen lijkt de opbrengst in lijn te blijven met voorgaande jaren. Dat is erg prettig, want kosten blijven doorlopen en voor de uitvoering van de nieuwe plannen eveneens.

Aan het einde van de vergadering dankte vicevoorzitter Angélique Richard hartelijk voor alle bewezen diensten de afgelopen tien jaar.