Meld je aan om mee te zingen

Pinksterprojectkoor zingt op eerste pinksterdag in de Martinuskerk.
Naar (inmiddels) goede gewoonte zingt op Eerste Pinksterdag in ons Eucharistisch Centrum het Pinksterprojectkoor. Het is heel mooi dat we juist met Pinksteren, waar een universele klank en taal de centrale boodschap is, vanuit alle geloofsgemeenschappen samen kunnen zingen.

Het koor staat onder leiding van Marian Overmaat. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Luud van Loenhout (piano) en Herma van der Heijden (fluit).

Repetitie: Er is één repetitie voor deze viering: op vrijdagavond 17 mei van 19.30 – 21.30 uur in de Martinuskerk. Op deze avond krijg je alle muziek aangereikt.

AANMELDEN: Wil je meezingen? Van harte welkom! Meld je uiterlijk 12 mei aan via een email aan marian.overmaat@gmail.com