De jaarlijkse lintjesregen is ook dit jaar weer over onze parochie neergedaald. Liefst zes parochianen zijn in Amersfoort en Zeist koninklijk onderscheiden voor hun vrijwillige inzet voor de samenleving.

Bij de feestelijke bijeenkomst in het stadhuis van Amersfoort reikte burgemeester Lucas Bolsius een Koninklijke Onderscheiding uit voor de bijzondere verdiensten. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door het koor ‘4U’.
Deze lintjes werden uitgereikt aan:

Sjaan van de Grift-van Dijk uit Hooglanderveen voor verdiensten op het terrein van zorg, welzijn en religieus leven. Ze is onder anderen actief in de St. Josephkerk.

 

 

Arie van de Wiel (l) uit Amersfoort voor verdiensten op het terrein van religieus leven. Hij is o.a. diaconaal medewerker van onze parochie en voorganger in de St. Ansfriduskerk.
Ron Adelaar (r) uit Amersfoort voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, muziek en natuurbeheer. Hij is muzikaal leider van koor 4U in de St. Ansfriduskerk.

Pieter de Bekker uit Hoogland voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding en religieus leven. Hij is actief voor de Stichting Vrienden van de St. Martinuskerk.

 

Sjaak van Wegen uit Hoogland voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, religieus leven en ontwikkelingssamenwerking. Hij was onder anderen penningmeester in de Locatieraad St. Martinus.

 

Gradus Traa uit Huis ter Heide is in Zeist onderscheiden voor verdiensten op het terrein van sport, onderwijs en religieus leven. Hij is lid van de bouwcommissie van de St. Josephkerk en zingt bij de Veen Vocals.

 


Tot slot: Van Harte gefeliciteerd!