Onze Lieve Vrouw van Amersfoort van 2010 tot nu

De Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is vernoemd naar het Mirakel van het Mariabeeldje,
dat van Amersfoort in de middeleeuwen een belangrijk bedevaartsoord maakte.

Na een fusie in 1963, waarbij de twee binnenstadparochies, Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming (in de wandeling “de Elleboogkerk”) en de Sint Franciscus Xaveriuskerk samengingen, vond in Amersfoort een tweede fusie plaats:

In 2010 fuseerden alle zeven parochies in de gemeente Amersfoort tot één parochie met zeven geloofsgemeenschappen.

Na de onttrekking aan de eredienst van de H. Kruiskerk eind 2021 heeft de parochie nog vier kerken waarin de gelijknamige geloofsgemeenschappen hun vieringen laten plaatsvinden. Het gebouw van de H.Kruiskerk wordt verhuurd aan de Baptistengemeente.

De participatie van de parochie in de oecumenische geloofsgemeenschap,Het Brandpunt (1994) in de wijk Kattenbroek is per 1 januari 2023 tot een eind gekomen. Er wordt gezocht naar andere wegen om de oecumenische betrokkenheid vorm te geven.

Hoogland

  • de Sint Martinuskerk (eucharistisch centrum)
Amersfoort-centrum

  • de Sint Franciscus Xaveriuskerk
Hooglanderveen/Vathorst

  • de Sint Josephkerk
Amersfoort-Bergkwartier

  • Sint Ansfriduskerk

Amersfoort-Kruiskamp

Amersfoort-Kattenbroek

  • Het Brandpunt

Naast de geloofsgemeenschappen met een eigen kerkgebouw zijn er twee geloofsgemeenschappen waarvan het kerkgebouw inmiddels aan de eredienst is onttrokken:

Randenbroek

In de Heilige Geestkerk in de wijk Randenbroek is op 22 december 2013 de laatste eucharistieviering gehouden. Het gebouw heeft plaats gemaakt voor appartementen. De voormalige pastorie is in gebruik als uitvaartcentrum. De geloofsgemeenschap houdt nog steeds stand in de Wijkherberg Heilige Geest. Vanaf 15 oktober 2017 hebben we enkele ruimtes gehuurd bij onze buurkerk De Brug aan de Schuilenburgerweg 2 en zetten onze activiteiten daar voort.

Algemeen contactpersoon: Huub Hemels: telefoon: 033 – 472 18 82. E-mail:secr.pg.ghga@xs4all.nl

Soesterkwartier

Hoewel de Sint Henricuskerk in het Soesterkwartier sinds 2014 aan de eredienst is onttrokken en is overgegaan naar de Orthodoxe Parochie Amersfoort heeft de wijk met een actieve groep parochianen nog steeds een rooms-katholiek hart. Elke woensdag kunt u vanaf 10.00 uur terecht voor een kop koffie of thee in de Ontmoetingsruimte. Tot 12.00 uur kunt u blijven zitten en gezellig praten met de overige koffiedrinkers. Er zijn altijd gastvrouwen aanwezig voor eventuele vragen. Iedereen is van harte welkom. Komt u ook?

Adres: Mathias Withoosstraat 34 3816 ST Amersfoort

Contactpersoon
Giny Wierenga g.wierenga@kpnmail.nl

Eens per maand verschijnt er het mededelingenblad “Het manteltje” die u op deze website kunt lezen.

Bunschoten-Spakenburg

Hier maakten 125 parochianen deel uit van de RK Gemeenschap Open Kontakt. Vele jaren had deze gemeenschap onderdak in de Adventkerk in Spakenburg. Op 6 april 2014 is hier de laatste viering gehouden.