Het pastoraal team dat voor de parochies Onze Lieve Vrouw en HH Martha & Maria werkt, krijgt per 1 januari versterking. Dat bericht is dit weekend door het Parochiebestuur bekend gemaakt in onze kerken.

“Namens de parochiebesturen en het pastoraal team van de samenwerkende parochies HH. Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort mag ik u de volgende
verheugende mededeling doen: de vacature in het pastoraal team, die recent is ontstaan door de nieuwe benoeming van pastoraal werkster Josephine van Pampus, kan reeds vanaf januari a.s. worden ingevuld. De aartsbisschop heeft namelijk inmiddels pastor Gé Nijland benoemd tot parochievicaris voor onze samenwerkende parochies.

Pastor Gé NijlandPastor Nijland is priester van ons aartsbisdom Utrecht, hij is 63 jaar en momenteel werkzaam als parochievicaris in de parochies van Deventer en Raalte. Pastor Nijland zal gaan wonen op in de pastorie te Hooglanderveen. Inmiddels hebben de parochiebesturen en het pastoraal team een eerste kennismaking met pastor Nijland gehad. Wij verwelkomen hem van harte in ons midden.

De presentatieviering voor de beide parochies zal plaatsvinden op vrijdag 28 januari 2022 om 19:00 uur in de H.Nicolaaskerk in Baarn (Kerkstraat 17).”