De parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort gaat op weg naar een nieuw Eucharistisch Centrum, van de Heilig Kruis- naar de Sint Martinuskerk. Een emotionele periode voor parochianen uit deze gemeenschappen, maar ook uit de overige locaties.

Net als in de tijd van het Mirakel trekken we door de stad. Samen met het pelgrimsteken van Onze Lieve van Amersfoort gaan we op pelgrimage voor bijzondere ontmoetingen.

Na het bezoek aan de koffiebus met Huub Hemels kreeg Digma Wild het Mirakelteken mee. Het doet haar veel dat zij samen met dit teken naar haar eigen Sint Ansfriduskerk gaat. Maria betekent veel voor haar. Zij vertelt dat daar met veel passie over. Bekijk haar verhaal hieronder.

Hierna gaf zij dit Mirakelteken mee aan Hubert Fermina. Hubert is Vice-voorzitter van de Oecumenisch Wijkraad van Het Brandpunt (Amersfoort-Noord).

In de volgende aflevering zien we Hubert bij het Brandpunt, de oecumenische geloofsgemeenschap