Afgelopen zondag 18 april ontvingen negen jonge mensen uit onze parochie in het bijzijn van hun ouders het heilig Vormsel. Het was voor het eerst dat dit in het nieuwe eucharistisch centrum plaats vond. Na afloop hadden we een ontmoeting met Patrick Kuipers (45 jaar). Hij is vormheer en we wilden weten wat dit betekent. In dit interview hebben we afgesproken dat we elkaar tutoyeren.


Vormen is een van de drie initiaties

Achter in de Sint Martinuskerk zien we zeven schilderijen van kunstenares Ruth Jütte met als thema de zeven sacramenten. Bij het schilderij gewijd aan het vormsel horen de volgende woorden ter inspiratie: groep, erbij horen, kinderen, ontvangen, beloven en doorgeven. We zien dit terug in de Kleuren: warme roodtinten, oranje en wit. Daarom droeg Patrick op deze zondag ook een rood kazuifel.

Op de vraag wat vormsel is vertelt hij het volgende: “Het vormsel is een van de drie initiatiesacramenten (ingeleid worden): doopsel, eucharistie en vormsel. Door toediening van het vormsel ronden we de inwijding in de katholieke kerk af.” Bij het vormsel horen de volgende twee symbolen: handoplegging (de hand van de vormheer is eigenlijk de hand van God die tegen je zegt: “Ik hou je hand boven het hoofd en blijf bij je en je kunt op mij rekenen. Ik bescherm je en ben er voor jou.” Het tweede teken dat de vormeling ontvangt is de zalving van het heilig chrisma (heilig olie) op het voorhoofd en daarbij wordt gezegd: “Ontvang het zegel van de heilige geest de gave Gods.” Hierna maakt de vorm een kruisje op het voorhoofd van de vormeling en daarmee bekroont hij het doopsel van toen en de cirkel is dan rond. Op deze zondag moesten we constateren dat er maar negen vormelingen waren. “Je slaat de spijker op z’n kop en we merken dit in alle parochies die in stedelijke omgevingen gehuisvest zijn. Het gevolg is veelal dat je zeer gemotiveerde jongeren ontmoet die dit sacrament willen ontvangen. En wat hiervan de oorzaak is zal veelal liggen aan de terugloop van geloof in de samenleving.”, aldus Patrick.

“Ik moet zeggen dat ik gewoon priester ben”
in 2000 is hij gewijd in Utrecht, waarna hij pastor werd in Oldenzaal en daarna in Lichtenvoorde en omgeving. Sinds 2008 is hij verbonden als rector van de priesteropleiding Ariënsinstituut. Vanuit deze hoek is hij gevraagd om vormheer te zijn in het Bisdom Utrecht. Als we even terug kijken na de gedane reacties vragen we hem wat hij er van vindt dat de kerken leeg lopen. Hij geeft daar de volgende reactie op: ”Het valt bij mij en anderen op dat de mensen zeggen dat zij meer spiritueel en gelovig zijn. Echter willen zij zich minder verbinden aan een kerk of geloofsgemeenschap. Dit ziet de kerk vooral onder de jongerengeneraties. “Ik wil niets liever dat alle mensen hetzelfde enthousiasme, vreugde en troost gaan ervaren die ik heb aan het geloof. Ik probeer dat dagelijks uit te dragen. Het is jammer dat een groot deel van de mensen dit toch niet oppikt en ook niet meer in aanraking komt met het geloof. Wij kunnen dan als pastor wel heel enthousiast zijn, maar als je niemand hebt die je hoort of ziet dan word je een roepende in de woestijn.”

“Dat ik bij God wil horen”
Langzaam naderen we het eind van dit interview geheel coronaproof. Dat heeft hij ook gemerkt, want vooraf heeft hij de negen vormelingen leren kennen in een zoommeeting. Wat hem vooral opviel was deze opmerking: “Ik wil gevormd worden omdat ik God wil leren kennen en ook dichterbij Hem wil blijven en dat ik bij God wil horen. En daar gaat het om!” Wat betreft de laatste opmerking van hem, merkt hij dit ook bij de studenten die priester willen worden. Hoe mooi kan dit zijn en het laat zien dat het Vormsel samen met de aanwezige banieren in de Sint Martinuskerk een mooi feest kan zijn van geloof. Dit is daarom voor hem ook een mooie opmaat om de komende Mariamaand in te luiden, want Maria is voor hem concrete figuur. Dit ziet hij ook bij de diverse bedevaartsoorden in ons land en vooral in Lourdes.

Samen eindigen we dit interview met een gebed dat door Patrick wordt gebeden. Het gaat als volgt:
Goede God, u hebt ons uw zoon Jezus gegeven als de Weg, de Waarheid en het Leven.
U hebt de Heilige Geest uitgestort over uw apostelen en hen gevraagd deze ook door te geven aan allen die geloven.
Zo hebben we negen jonge mensen de kracht en genade van Gods geest mogen mee geven.
We vragen U, dat die geest ook over onze geloofsgemeenschappen mag neer dalen. Heel in het bijzonder over Katholiek Amersfoort en over dit Eucharistisch Centrum: de Sint Martinuskerk.
Dat de Geest ook hier mag waaien en mensen mag bezielen om de weg van Uw zoon Jezus te gaan.
En dat zij daarbij worden geïnspireerd door het voorbeeld van Maria die trouw bleef aan haar zoon vanaf het begin tot onder het kruis en daarmee het voorbeeld is geworden voor ons allemaal. Wij vragen om haar hulp en haar voorspraak voor ons allemaal. Door Christus, onze Heer, Amen.

Na afloop van dit interview wilde hij iedereen een nog een bemoedigend woord toespreken in de pastorietuin bij de Mariagrot. Het is hieronder te bekijken.