In de zondagmorgen viering van 23 oktober jl. werd door pastor Mauricio Meneses een kaars met drie lonten gezegend die tijdens de cursus: Rooms Katholiek voor beginners bij aanvang wordt gebruikt. Een van de betrokkene van deze cursus is Ivonne Stronks. We spraken haar in de kerkbanken van de Sint Martinuskerk. Ivonne vindt deze kaars met drie lonten een mooi symboliek, omdat het Vader, Zoon en Heilige Geest laat zien. Na dit moment kreeg Ivonne, achter in de kerk, ook nog een reactie van een parochiaan. Zij zei: “Wat mooi drie lonten en dit laat ook Geloof, Hoop en Liefde zien.” En daar had Ivonne nog niet aan gedacht en deze reactie is een hele mooie.
De cursus wordt georganiseerd op de woensdagavond en begint altijd met een gebed, waarna deze cursus start. Deze cursus bestaat uit 12 avonden. Verder worden daarnaast ook een drietal vieringen bezocht, zoals de Allerzielen, Aswoensdag en naar de oliewijding in Apeldoorn. De rol van Ivonne is dat zij coördinator is van deze cursus en daarnaast vertelt zij samen met Wies Sarot e.e.a. over het het katholieke geloof en de katholieke kerk en haar traditie.

“Een eigen katholieke stempel op drukken.”

Op de vraag wat het geven van deze cursus voor Ivonne betekent, geeft zij de volgende reactie op: “Ik vind het enorm spannend, omdat ik iets overgenomen heb van Edith Vos. Het was ook haar ding en ook heel goed. Het materiaal heeft zij nu aan ons gegeven en daar kunnen we nu voort op borduren. En nu ga ik, samen met Wies, een eigen stempel op drukken. Het is een heel gepuzzel en ook heel boeiend om je zelf weer te verdiepen in de onderwerpen die aan bod komen.”

De drie pijlers
Tot slot vragen we haar wat het katholieke geloof bij haar doet en dat vindt zij best wel een moeilijke vraag. Maar even later komt zij met de reactie: “Als ik in de kerk ben, dan voel ik mij altijd heel erg dicht bij Jezus. Zo vond erg treffend in de overweging van vanmorgen dat de pastor zei: “We zijn hier allemaal samen gelijk en we geloven in de dezelfde God en dat belijden we hier.” Hier word ik enorm blij van. Mijn geloof is ook je mag hier ook komen als je ook heel blij of verdrietig bent. Je mag hier ook gewoon zijn, zoals je bent en dat is haar geloof. Daarnaast helpen een aantal Bijbelteksten haar om invulling te geven aan haar katholieke geloof. Vooral Psalm 23: De Heer is mijn herder spreekt haar aan en ook de tekst uit 1 Thessalonicenzen 5:24: “Die u roept is getrouw”. Dit zegt voor haar dat Jezus je niet geheel draagt, maar is je ook trouw. En de derde tekst Filippenzen 4:13: “Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft”. “Dit zijn voor mij de drie pijlers en beelden voor mij God uit en wat God voor mij betekent. God geeft mij kracht, leid mij en is altijd trouw aan mij en dat is mijn geloof.”aldus Ivonne.

Bekijk hieronder een korte reportage hoe dit verliep