Naar toekomstbestendige koren

Onze parochie telt op dit moment maar liefst 19 koren. Het aantal vieringen in onze parochie zal in de toekomst verder afnemen en dat betekent dat we na moeten denken over de koorbezetting. Daarnaast zien we in nagenoeg alle koren het aantal zangers al enkele jaren...