Zoals bekend heeft onze parochie aangegeven, haar bestaande betrokkenheid bij oecumenisch centrum ’t Brandpunt op te zeggen. Na een overgangsperiode zal parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort niet langer financiële en pastorale capaciteit leveren.

Dit besluit is genomen door kardinaal Eijk. Pastoor Skiba heeft de opdracht van de kardinaal aanvaard omdat er steeds minder fte aan pastores beschikbaar is voor Martha & Maria en
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Ook de naderende pensioenleeftijd van de meeste teamleden speelt een grote rol in zijn overweging.

Het parochiebestuur staat buiten deze besluitvorming, maar heeft wel, omdat zij in het verlengde van pastoor Skiba opereert, de opdracht gekregen de overgangsperiode in gang te zetten.
Het besluit heeft bij velen in onze parochie tot vragen en verdriet geleid, iets wat het bestuur en pastoraal team volop begrijpt. Op basis van de vele reacties heeft het bestuur daarom besloten, kardinaal Eijk te vragen om in gesprek te gaan met het voltallig parochiebestuur. De kardinaal heeft zijn besluit niet licht genomen want hij kijkt nu al naar OLVvA en M&M
samen als één pastoraal geheel dus wij hebben niet de indruk dat hij hier snel op terug zal komen, maar een gesprek biedt de mogelijkheid om de Amersfoortse vragen en verdriet te uiten en om in gesprek te gaan over zijn visie op de invulling van de oecumene.

Het verzoek om een gesprek is recent gedaan door het bestuur en een antwoord van het bisdom zal gedeeld worden met de geloofsgemeenschappen. We houden jullie op de hoogte,

Angélique Liebens, vice-voorzitter