Momenteel wordt de jaarlijkse actie KERKBALANS weer onder de aandacht gebracht. Dit is verreweg de belangrijkste inkomstenbron, waarmee onze kerken in haar kosten moeten voorzien.

Naast personele kosten is de grootste kostenpost het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Ruwweg de helft van de totale kosten bestaat uit onderhoudskosten. Ook de kerken hebben te maken met de inflatie van verbouwingskosten en veel renovatie kosten bij verouderde gebouwen. Specifiek kerkgebouwen hebben te maken met hoge kosten. De aard van deze gebouwen, met grote hoogten en specifieke vormen, hebben tot gevolg dat het in goede conditie houden van deze historische gebouwen, grote investeringen met zich meebrengen.

Enkele van de investeringen die in de Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVA) in 2023 aandacht vragen, zijn vastgelegd in een korte video. Caspar Duijvestein, de onroerend goed verantwoordelijke binnen het bestuur van de parochie OLVA, geeft hier enige uitleg over in een video.

Bekijk het onderstaande filmpje en u kunt zijn verhaal over enkele voorbeelden uitgelegd krijgen.

Vanwege alle op ons af komende kosten, willen wij de actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen.