Financiën

Steun de parochie

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van parochianen en anderen. Wij krijgen geen subsidie voor ons werk of voor het onderhoud van de monumentale gebouwen. Daarom zijn de wekelijke collectes, de jaarlijkse actie Kerkbalans en de persoonlijke giften van parochianen en anderen zo belangrijk.

Tarieven

Als parochie willen we er graag zijn in tijden van voorspoed en verdriet. De pastores begeleiden parochianen op hun levensweg, van wieg tot graf. Om daarmee ook Gods zorg voor mens en wereld zichtbaar te maken.
Maar waar het om mensenwerk gaat, kost het ook geld. Daarvoor zijn er collectes tijdens de (weekend)vieringen, maar ook door vaste tarieven te rekenenen voor nabijheid tijdens belangrijke momenten.

Giften en kerkbijdrage

Het is ook mogelijk de parochie te steunen zonder deel te nemen aan vieringen. Dat kan via een gift of een bijdrage aan de Actie Kerkbalans. Omdat onze parochie een zgn. ANBI-status heeft, kan dat ook op een fiscaal gunstige manier. ‘Veel parochianen geven hun jaarlijkse bijdrage aan de kerk als eenmalige gift. Dat is niet zo gunstig voor de aftrek van de belasting’, zegt penningmeester Dick Stalenhoef. ‘Het zo geschonken bedrag komt, samen met eventuele andere giften, pas voor belastingaftrek in aanmerking als het meer is dan één procent van het inkomen minus hypotheekrente. En dan alleen nog het gedeelte daarboven. Bij een inkomen van veertigduizend euro en een gift van vijfhonderd euro mag je dus maar honderd euro aftrekken. Dat levert slechts vier of vijf tientjes ‘voordeel’ op.’

Tweehonderd euro belasting besparen bij een schenking van vijfhonderd euro kan als je deze bijdrage schriftelijk vastlegt en tenminste vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt. ‘Zo is bij hetzelfde inkomen en gift als in het rekenvoorbeeld, het fiscale voordeel geen vier of vijf tientjes, maar kan dit al dit jaar oplopen tot 250 euro.’

Bij onze parochie is er al veel ervaring met belastingvriendelijk schenken. Neem contact op met het centraal secretariaat of met penningmeester Juliette van den Heuvel

ANBI Jaarrekening

De parochie is aangewezen als ANBI-instelling, wat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Bankgegevens

NL98 RABO 0135 1177 39
t.n.v. RK Parochie OLVA