Zoals elk jaar, gedenken we met Allerzielen onze dierbare overledenen.
We doen dit met een Eucharistieviering, waarin pastor Gé Nijland en uitvaartvoorganger Ank Ursem, voorgaan. Deze viering begint om 19.00 uur. Het gemengd koor Heilig Kruis zal zingen. Vooraf aan de viering bent u in de gelegenheid om achter in de kerk een waxinelichtje aan te steken voor een overleden dierbare. We vragen u wel om dan vroeger te komen; de kerk is vanaf 18.30 uur open.
De kruisjes die het afgelopen jaar bij de uitvaarten achter in de kerk zijn opgehangen, kunnen nu door de nabestaanden worden meegenomen. Na de viering gaan we naar het kerkhof om de lichtjes, die we tijdens de viering bij het noemen van de namen aansteken, bij de graven te zetten. Op het kerkhof lezen we nog een gedicht voor, wordt er gebeden en gezongen. Na afloop hiervan is er achter in de kerk koffie, thee of limonade. Er is dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
We hopen van harte dat we ook dit jaar met velen kunnen samenkomen op deze Allerzielendag, de genodigden en alle belangstellenden.

Misintenties voor Allerzielenviering
Als u nog misintenties wilt aanvragen voor de Allerzielenviering, dan kan dat bij de gastvrouwen die van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur aanwezig zijn op De Pastorie. De kosten bedragen € 15,00. Bij de gastvrouwen kunt u t/m maandag 30 oktober 11.30 uur, een misintentie voor de Allerzielenviering bestellen. Het kan ook hier via email.