Afgelopen zondagmorgen was er de viering van het 25 jarig priesterjubileum van Pastoor Roland Putman en Pastor Bertus Bus in de Sint Martinuskerk te Kerkdriel. Deze kerk is onderdeel van de Parochie Heilige Franciscus Bommelerwaard.
Op deze dag lieten Pa­ro­chi­anen zich niet door een soms flinke regenbui weer­hou­den om naar deze kerk te komen! Zeker niet als gevierd wordt dat zowel pastoor Roland Putman als pater Bertus Bus vieren dat ze 25 jaar gele­den hun pries­ter­wij­ding ont­vingen.

De toch flinke St. Martinus­kerk van Kerkdriel zat zon­dag 18 sep­tem­ber 2022 behoor­lijk vol met fami­lie­le­den en vrien­den van de jubila­rissen en met pa­ro­chi­anen van onze Fran­cis­cus­paro­chie, maar tevens uit Beverwijk en Hoogland (Amersfoort).
Na de plech­tige vie­ring die werd opge­luis­terd door een uit­ge­breid en ver­diens­te­lijk koor luister­den de gelo­vi­gen nog naar een viertal toe­spra­ken en daarna een muzikale groet door Ko­nin­klij­ke Harmonie Semper Crescendo (KHSC) Kerkdriel. Daarna was er een gezellige receptie in de kerk van de Pro­tes­tante Kerk Neder­land in Kerkdriel.

Goede vrienden van Pastoor Roland Putman kwamen hem na afloop van de viering hem verrassen. In dit beeldverslag is te zien hoe dit allemaal verliep.

Bekijk hier onder een aantal foto’s