Vanaf Aswoensdag hebben we een veertigdagentijd waarin vasten. De vraag die opdoemt is of dat nog van deze tijd is. Op elke zondag van deze veertigdagentijd vertellen parochianen die het Eucharistisch Centrum bezoeken voor een viering hoe zij dat beleven en ervaren. In deze aflevering zien we Eon en Fifine Eek

Onderstaand ziet u zijn bijdrage en de achtergrond Illustratie is van: Marjet de Jong voor Berne Media