In verband met de recente heiligverklaring van Titus Brandsma, leest pastoor Skiba een gedicht voor van Titus Brandsma, gevolgd door het Wees Gegroet in het kader van de Mariamaand én omdat de rozenkrans van Titus Brandsma aanwezig is in Kamp Amersfoort.

We streven naar een gastspreker iedere maand in de vergadering en deze keer is Gerard van Wee aanwezig die een presentatie houdt over kerk-tv. Per eucharistieviering zijn er gemiddeld 40-60 kijkers, daarna kijkt een aantal mensen terug waardoor het totale aantal verdubbelt. Bij uitvaarten kijken nog meer mensen.

Het bestuur is dringend op zoek naar een penningmeester; deze vacature staat nu inmiddels twee jaar uit. Daarnaast gaan we op zoek naar een bestuurslid met portefeuille communicatie. Vooruitlopend op de vacaturetekst is Angélique reeds beschikbaar voor vragen (06-22568799). En bij interesse: wees welkom!

Vanuit het bisdom is het bericht gekomen dat kerken in de toekomst alleen nog maar op basis van reële marktwaarde op basis van een actueel taxatierapport verkocht mogen worden.

De Raad van Kerken heeft een nieuw bestuurslid: Gerjan van de Weg. Hij houdt zich bezig met communicatie. De beide parochiebesturen hebben samen met het pastoraal team het pastoraal beleidsplan besproken. De komende weken zullen opmerkingen nog verwerkt worden. Daarna wordt het met de pastoraatsgroepen besproken, waarna het gepubliceerd gaat worden.

We hebben ten behoeve van de website een overzicht gemaakt van alle taken en rollen van de parochiebestuursleden aangevuld met waar zij vertegenwoordigd zijn. Dat staat inmiddels op de site.

Het bestuur staat positief op het verzoek van Gerard Hilhorst om als parochie mee te doen aan de verenigingenmarkt op het Eemplein op 10 september. Zo kunnen wij ons als Rooms-Katholieke kerk profileren.

De jaarrekening is inmiddels verzonden aan het bisdom.

Het bestuur geeft akkoord op drie machtingsaanvragen: een m.b.t. een onderzoek naar houtrot in de torens van de Martinus, een tweede betreffende een dergelijk onderzoek bij de SFX. Tot slot een machtiging voor het plaatsen van een valbescherming op het kerkdak van de SFX in het kader van beveiliging.

Het parochiebestuur staat ook positief tegenover een Kerstjongerenviering in Hoogland of Hooglanderveen. De koren werken nu ook steeds meer samen. We zijn nu op weg naar drie koren minder.

De Baptisten worden uitgenodigd voor de juni-vergadering om ons bij te praten over hun plannen.

De volgende vergadering is op woensdag 15 juni aanstaande.