Door vakantie, ziekte en viering van de H. Mis waren vandaag slechts drie bestuursleden aanwezig. Dat betekent dat er deze keer geen formele besluitvorming kan plaatsvinden. Toch was er veel te delen met elkaar.

Nadat Angélique een moment van bezinning had gedaan uit het boek van Kardinaal Godfried Danneels – Vertrouwen, met het stukje gedagtekend 11 juli ‘Mens van Vrede worden’, ging de vergadering van start met het bezoek van een afvaardiging van de Baptistengemeenschap Amersfoort. Zij vertelden hoe zij bezig waren met hun plannen met betrekking tot de Heilig Kruiskerk. Die moeten nog wel technisch getoetst worden door onze adviescommissie gebouwen. Op basis van het advies van die commissie kunnen wij dan in september een besluit nemen. Het was een mooi en waardevol bezoek en wij hebben gezien dat zij met aandacht en passie voor de locatie bezig zijn en met respect omgaan met alle elementen die ons lief zijn.

Pastoor Skiba doet op zondag 4 september zijn laatste viering voordat hij zijn lange trektocht begint naar Santiago de Compostella. Deze viering vindt plaats in Bilthoven om 11 uur. De parochiebesturen van zowel HH Martha en Maria als Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, bieden hem in die viering enkele nuttige cadeaus aan ter begeleiding op zijn tocht. Pastoor Skiba zal twee maanden afwezig zijn.

Verder dankte Angélique ook Ad voor al zijn diensten ten behoeve van de parochie. Ad zal in verband met zijn drukke werkzaamheden geen tweede termijn aangaan. Daarnaast is de week vóór deze bestuursvergadering ook Micheline dank gezegd: omdat zij wethouder is geworden, kan zij helaas niet meer in het parochiebestuur aanwezig zijn. Uiteraard zullen we eind augustus nog even informeel stil staan bij het afscheid van beiden.

Vanuit het Brandpunt is gemeld dat het vinden van financiële dekking voor het gat dat is ontstaan omdat de Rooms-Katholieke Kerk zich terugtrekt uit het Brandpunt nog steeds niet gelukt is. Positief is wel dat de pastores van het Brandpunt in overleg met de Oecumenische Wijkraad ervoor gekozen hebben om met startzondag in het Brandpunt de overgang naar een nieuwe toekomst centraal te stellen. Zij willen daarbij het accent leggen op samenwerking en de goed lopende contacten. Dit proces gaat de komende maanden verder.

Ondanks dat we formeel niet mogen besluiten, hebben we toch de machtigingsaanvragen voor de kraanwerkzaamheden voor de Sint Martinuskerk en voor herstel van het hekwerk SFX door laten gaan. Deze aanvragen zijn reeds beoordeeld binnen de gebouwen adviescommissie en gaan nu door naar het bisdom.

Tot slot wordt nog geopperd dat het mooi zou zijn wanneer vanuit alle locaties onze parochiebrede website wat meer gevuld zou worden. Er is zoveel mooi, en soms ook minder mooi nieuws te melden; laten we onze website dan ook levend houden met input vanuit alle locaties. Door het nieuws vanuit alle locaties met elkaar te delen, creëert dat mogelijk ook weer nieuwe energie bij anderen. Zo kunnen we laten zien dat we één parochie zijn. Dat gaat ons als parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort sterker maken. We worden immers sterker, niet alleen door concrete gezamenlijke acties en activiteiten (die zijn uiteraard heel erg belangrijk), maar ook door gezamenlijk gebed voor elkaars positieve en minder positieve dingen in het leven; juist in ons gezamenlijk gebed over de locaties heen, en ook het gesprek daarachter, zit de energie naar onze toekomst!

Daarnaast hebben we ons parochiebrede blad Mirakel; dat is wat meer gericht op achtergrondartikelen en verdieping. Het zou mooi zijn wanneer ook dit blad meer input zou kunnen krijgen vanuit de diverse locaties. Wordt vervolgd, en wanneer mensen interesse hebben om wat meer op dit terrein te willen betekenen, dan kunnen ze dat melden bij de vicevoorzitter Angélique Liebens (06-22568799). Wie weet is er weer een mooi groepje te formeren uit alle locaties!

Angelique Liebens