Angst voor de winter en vertrouwen in de toekomst bij bestuursvergadering
De kachel stond al een graadje lager, maar toch werd het een warme avond, afgelopen bestuursvergadering. Want er zijn volop uitdagingen en vraagstukken nu OLVvA de winter ingaat. Waar ging het over?

Penningmeester Dick Stalenhoef had een vervelende rekensom paraat: De energiekosten zullen volgend jaar, in 2023, bij ongewijzigd gebruik stijgen naar € 220.000, ofwel een stijging met € 165.000. Dat is natuurlijk niet te dragen voor onze parochie en dus moeten we flinke en waarschijnlijk vervelende maatregelen moeten nemen. Gelukkig wordt er op veel locaties al goed nagedacht hoe we slimmer met energie kunnen omgaan.

Voor 2022 ziet het financiële plaatje er gelukkig beter uit en lijken we, voor het eerst in tien jaar, met een positief resultaat te kunnen afsluiten. Dat is ook goed nieuws voor het bisdom Utrecht, waar wij verantwoording aan moeten afleggen. Een afvaardiging van het bestuur bezocht onlangs kardinaal Eijk, die zijn toekomstverwachtingen deelde. Goed nieuws is dat de zelfstandigheid van de parochie nogmaals benadrukt is. Samenwerking met de Martha en Mariaparochie -met wie wij het pastorale team delen- wordt zeker toegejuicht, maar fusieplannen zijn er wat het bisdom betreft, niet. Wel deelde de kardinaal zijn verwachting dat de vergrijzing ertoe zal leiden dat ook Amersfoort in de nabije toekomst met minder kerkgebouwen toe kan.

Ook voor mgr. Eijk is het een moeilijk dilemma om enerzijds de kerk fysiek zo dichtbij mogelijk te houden, maar anderzijds ook zo goed mogelijk om te gaan met de beperkte menskracht en financiën. Dit dilemma speelt heel concreet in onze parochie als het gaat om de betrokkenheid bij het Brandpunt die wordt afgebouwd. De gesprekken met PKN Amersfoort over de ontvlechting worden naar verwachting binnenkort afgerond.

Caspar Duijvesteijn is binnen het bestuur belast met de portefeuille Vastgoed en is daarmee erg druk, want er speelt elke week wel een reparatie, restauratie of ander (ver)bouwplan. Hiervoor werkt hij samen met een enthousiaste groep vrijwilligers met technische expertise. Om deze samenwerking nog efficiënter te laten verlopen, gaat Casper in gesprek om waar dat nuttig is, de overlegstructuur te verbeteren. In de tussentijd ontvangen we de monumentencommissie voor onze locaties die op de monumentenlijst staan, is er een technisch onderzoek naar de trappentoren St. Ansfridus en wordt op veel plekken gekeken naar energiebesparende maatregelen.

Als laatste keek het bestuur ook naar zichzelf, want doordat de bestuurstermijn van een aantal leden is afgelopen of binnenkort afloopt, is er versterking nodig. Kandidaten voor de functie van secretaris, algemeen bestuurslid en communicatie zijn van harte welkom! Zie ook de “personeelsadvertenties” op katholiekamersfoort.nl.

De volgende bestuursvergadering is 16 november.