Het parochiebestuur heeft in de laatste vergadering voor de zomer de nodige personele en financiƫle zaken besproken. Ook is de oecumene ter sprake gekomen en is gekeken naar de conditie van de gebouwen in onze parochie.

De bestuursvergadering van juli begon met een kijkje naar de nabije toekomst. Voorafgaand aan de vergadering lichtte Josephine haar besluit toe om afscheid te nemen van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Ze is toe aan een nieuwe, laatste stap te nemen in haar kerkelijke loopbaan. Zowel in Amersfoort als, daaraan voorafgaand, in Purmerend heeft ze 12 tot 13 jaar gewerkt. Het bestuur betreurt, maar begrijpt haar beslissing en feliciteert haar met haar nieuwe baan in de Dominicanenparochie in Zwolle. En feestelijker bericht uit het pastoraal team betreft Frank Sieraal. In augustus is hij namelijk 12,5 jaar actief als diaken. Gefeliciteerd! Dat moet natuurlijk worden gevierd en dat gaat gebeuren op zaterdag 14 augustus in de St. Josephkerk, met een feestelijk
receptie (in de tuin) na afloop en op zondag met een feestelijke kop koffie in de Ansfriduskerk na de viering. Hoe dit precies eruit gaat zien is natuurlijk afhankelijk van de dan geldende coronaregels.

Oecumene en Eucharistisch Centrum
Wat betreft de ontvlechting van OLvA met het Brandpunt zijn goede voorbereidende gesprekken gevoerd met de locatieraad/bestuur van het Brandpunt. Het is buitengewoon vervelend dat na het eerder dit jaar aangekondigde vertrek van dominee Geurt Roffel nu ook Josephine eerder dan gepland niet meer beschikbaar is voor het oecumenisch centrum. Het bestuur van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort heeft in de gesprekken duidelijk gemaakt dat de ontvlechting met het Brandpunt zeker niet betekent dat we stoppen met de oecumene. Integendeel. De oecumene moet een activiteit worden die vanuit al onze locaties wordt beleefd en gedaan. In september zal het PB en het PT respectievelijk met de LR-en en PG-en spreken over ‘de oecumene nieuwe stijl’. Details en
uitnodigingen volgen. Micheline koppelde de stand van zaken terug met betrekking tot het transitieteam voor de verhuizing van het Eucharistisch Centrum. Binnenkort vindt een vergadering plaats waarna het team decharge kan worden verleend.

Gebouwen en geld
Ons nieuwe bestuurslid Veleda heeft de portefeuille gebouwbeheer op zich genomen en kon, dankzij de inzet van de vrijwilligers van de gebouwenadviescommissie, veel nieuws melden. Deze zomer wordt de dakrenovatie van de St. Josephkerk opgeleverd. In de binnenstad wordt onderzocht of en hoe het mogelijk is bij de St. Franciscus Xaveriuslocatie zonnepanelen te plaatsen. Daarmee kunnen we een heel concrete bijdrage leveren aan de verduurzaming van de stad. Financieel stevenen we af op een niet al te slecht jaar. Ondanks corona -waardoor de informatiepakketten bijvoorbeeld niet persoonlijk konden worden afgeleverd- lijkt de actie Kerkbalans niet onaardig op te leveren. Door de vertraging in de verhuur van de H. Kruiskerk lopen we wel geplande inkomsten mis, waardoor 2021 toch lijkt uit te komen op een klein verlies. Maar er kan nog veel gebeuren in de komende maanden dus penningmeester Dick blijft optimistisch.

Koren
Bestuurslid Ad heeft de afgelopen maanden vaak contact gehad met de diverse koren binnen onze parochie. Centraal hierbij staat de vraag hoe er beter kan worden samengewerkt om de kwaliteit en kwantiteit van de muzikale omlijsting van onze vieringen te garanderen. Hiervoor zijn diverse initiatieven en plannen gelanceerd door de werkgroep koren, individuele koorleden en koren zelf. Later dit jaar kunnen deze tot een vastomlijnd beleid leiden. Het is in ieder geval verheugend dat ondanks de coronabeperkingen er weer gezongen kan worden, al dan niet in een “verdunde” versie. In de St. Martinuskerk en de de St. Franciscus Xaverius worden binnenkort de piano en de vleugel gerenoveerd. Dit is een kostbare actie, maar maakt de muzikale begeleiding van de koren en van concerten weer toekomstvast.

Er zijn ook wat praktische zaken te melden. Binnenkort wordt op katholiekamersfoort.nl het privacyreglement van de parochie gepubliceerd. Verder is een “opschoonactie” gaande bij de emailadressen van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Een aantal adressen dat niet meer wordt gebruikt, wordt afgesloten zodat de kans dat communicatie niet aankomt, vermindert. Op het centraal secretariaat zijn de functiebeschrijvingen van Marjolein en Anita (respectievelijk ondersteuners voor het pastoraal team en bestuur) in overleg met de dames zelf, geactualiseerd.
Het bestuur vergadert vanwege de vakantieperiode weer in september.