Op de laatste vergadering van het parochiebestuur vóór de kerst zijn veel onderwerpen besproken. We zetten de belangrijkste op een rij:

Oud en nieuw Eucharistisch Centrum
Met, vanwege corona, helaas minder mensen dan gewenst, zijn de laatste en de eerste eucharistische vieringen geweest in de Heilig Kruiskerk en St. Martinuskerk. Verdriet en feestelijkheid wisselden elkaar daarbij af. Het werk van het Transitieteam zal de komende periode nog verder gaan. Er is voor beide geloofsgemeenschappen, en overigens ook voor de andere geloofsgemeenschappen, nog veel te doen. De formele procedure voor de onttrekking van de Heilig Kruiskerk aan de eredienst is in gang gezet. Door de onttrekking is het mogelijk de kerk ter beschikking te stellen aan een ander christelijk kerkgenootschap. Daarmee blijft de locatie een christelijke vieringsplek. Er vindt overleg plaats met de Rooms-Katholieke genootschappen die voor vieringen te gast waren in deze kerk. Er wordt geprobeerd hen op andere locaties als gast op te nemen. Dankzij het harde werken van een team vrijwilligers is het in de St. Martinuskerk gelukt om de eerste mis als Eucharistisch Centrum te kunnen filmen en live uit te zenden. De komende tijd wordt de infrastructuur hiervoor uitgebreid.

Korenbeleid
Binnen onze parochie zijn veel koren actief. Hun samenwerking wordt steeds intensiever. Om zo goed mogelijk om te gaan met de creativiteit en inzet van alle koorleden is een plan in de maak. Dit gaat over onder andere de samenwerking, de wensen van de koren en de behoeften van onze vieringslocaties voor zang tijdens de mis. De koren zijn hiervoor in gesprek met het bestuur en de verwachting is dat in het voorjaar de uitkomsten kunnen worden gepresenteerd.

Coronamaatregelen tijdens feestdagen
Ook bij de vieringen met kerst gelden de coronabeperkingen. Er kunnen dus slechts een klein aantal gelovigen deelnemen aan bijvoorbeeld de avondmis. Houd hier rekening mee en reserveer op tijd een plek! Voorkom vervelende situaties voor uzelf en voor medewerkers aan de viering. Alleen parochianen die vooraf hebben gereserveerd en voor wie een plaats beschikbaar is, worden toegelaten. Een mooi alternatief voor ‘live-bezoek’ zijn de uitzendingen die via kerkomroep of livestream te volgen zijn. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas ook niet mogelijk de
nieuwjaarsreceptie te houden. De traditionele nieuwjaarsboodschappen van zowel het pastoraal team als het bestuur worden op katholiekamersfoort.nl gepubliceerd.

Financiën
In 2021 hopen we de plus en de min van de begroting in evenwicht te krijgen. Nieuwe opbrengsten uit de verhuur van de Heilig Kruiskerk, heel zuinig zijn en besparingen op het niet-vervangen van betaalde krachten op het centraal secretariaat zouden dat mogelijk moeten maken. Daar staat tegenover dat er enorm veel onderhoudskosten op ons af komen voor de kerkgebouwen. Het bestuur heeft de begroting 2021 goedgekeurd en hoopt op een mooie opbrengst van de actie Kerkbalans. De jaarrekening 2020 wordt op katholiekamersfoort.nl gepubliceerd zodra deze is afgerond
en vastgesteld.

Kerkbalans
Corona heeft ook invloed op de manier waarop de actie Kerkbalans in 2021 wordt gedaan. De enveloppen worden niet altijd meer door vrijwilligers aangeboden aan de voordeur, maar door de postbode in de brievenbus gestopt. Minder persoonlijk helaas, maar wel veiliger. De opbrengst van de actie is dringend nodig om de pastorale werkzaamheden en het onderhoud van de kerkgebouwen te financieren. Deze kosten moet de parochie volledig zelf dragen. We zien dat een relatief klein deel van onze parochianen (gelukkig!) bovengemiddeld veel bijdraagt aan Kerkbalans. Ook kleine giften zijn welkom! Kijk wat u kan missen voor uw kerk, de hulp van iedereen is nodig!