Deze keer hebben we vergaderd zonder pastoor Skiba die op bedevaart naar Santiago de Compostela is. Renée was heerlijk op vakantie, maar heeft wel vooraf haar input geleverd op de vergaderstukken. Richard heeft nog wat meer tijd nodig om te herstellen en kan nog niet voor honderd procent aan alle activiteiten meedoen. Ook hij heeft enige input geleverd op de vergaderstukken. Ondanks de kleine aanwezigheid, waren we gelukkig dus wel besluitvaardig. Gelukkig maar, want het bleek een intensieve vergadering waarin veel is besproken.
Nu Micheline en Ad recent afscheid genomen hebben van het parochiebestuur, zijn we op zoek naar een nieuw algemeen lid. Het bestuur gaat hierbij graag op zoek naar iemand die midden tussen de parochianen staat, weet wat er speelt en leeft én liefst ook enige affiniteit met koren heeft. Kandidaten voor deze rol kunnen zich melden bij Angélique Liebens (tel.: 06-22568799). Juliëtte van den Heuvel gaat met Dick meelopen. Zij treedt per 1 januari 2024 toe tot het bestuur als penningmeester, zo mogelijk eerder als de PCI een nieuwe penningmeester gevonden heeft.

We benoemen de vertegenwoordiging naar de locaties: Voor de SFX is dat Renée Hoes, voor de St. Martinus is dat Dick Stalenhoef, voor de St. Joseph is dat Richard van Berkel. Bij de St. Ansfridus zal vanaf heden Caspar Duijvesteijn de rol van Micheline Paffen overnemen.

Het bestuur heeft een brief ontvangen vanuit het bisdom over de hoge energiekosten. We zullen hier als parochie wel een oplossing voor moeten vinden; immers de energiekosten zijn nu zo hoog geworden dat we deze niet gedurende de gehele winterperiode kunnen dragen. Het bisdom heeft hierbij suggesties gedaan, waarbij voorop staat dat het Eucharistisch Centrum blijft vieren. Het onderwerp energiekosten komt binnenkort op de agenda van de budgethouders en ook op de agenda van de bestuurscommissie waarin het voltallig pastoraal team aanwezig is.
Het bestuur gaat op eigen verzoek op bezoek bij het bisdom; zij zullen ontvangen worden door kardinaal Eijk en mgr. Woorts. Onderwerpen zijn enerzijds de toekomst: op het gebied van financiën, bestuurlijke samenwerking met de parochie Martha & Maria en het teruglopend aantal kerkgangers, anderzijds wordt besproken de verbinding tussen het bisdom en de parochianen.

De ACG is hard aan de slag gegaan. De komende periode zullen diverse (offertes voor) herstelwerkzaamheden aangevraagd c.q. uitgevoerd gaan worden. Fijn te weten dat zo goed op al onze gebouwen gelet wordt door de ACG en dat herstel en onderhoud mogelijk is. Verder wordt besloten dat het liturgisch drukwerk van het Brandpunt door de drukkerij van de St. Martinus verzorgd kan blijven worden ook na 1 januari 2023, uiteraard tegen betaling van de kosten. De komende periode zal, in samenwerking met een notaris, een slotdocument opgesteld worden betreffende de financiële afwikkeling van de samenwerkingsovereenkomst met het Brandpunt.