Eind deze maand brandt de verlichting van de St. Martinus in Hoogland precies drie jaar. Hij gaat aan als het donker wordt en uit tegen een uur of twaalf ’s avonds. Bij de installatie, verzorgd door de Vrienden van Martinus, hebben wij rekening
gehouden met een aantal aspecten:
1. Duurzaamheid; de verlichting is uitgerust met LED lampen en deze verbruiken weinig energie.
2. Diervriendelijkheid; een deel van de aanvliegroute van de vleermuizen, die in het kleine torentje huizen, is afgeschermd van het licht. De vleermuizen worden derhalve niet gehinderd.
Wist U trouwens dat het effect van deze afscherming periodiek gemonitord wordt!

Ondanks deze zorgvuldigheid hadden wij niet kunnen voorzien dat de energieprijzen zo hard zouden stijgen als ze nu doen. Wij snappen dat een verlichte kerktoren tot verwondering leidt.
De doelstelling die wij toentertijd aan dit project hebben gehangen was: De Stichting stelt zich onder andere ten doel de St. Martinuskerk in Hoogland als beeldbepalend bouwwerk en visueel ankerpunt in de Hooglandse gemeenschap te behouden. Nu de toren is gerenoveerd past het om dit bouwwerk ook in het donker beter zichtbaar te maken en kan het aangelicht worden. Daardoor letterlijk en figuurlijk visueel onderdeel te zijn van de omgeving. Deze doelstelling staat nog fier overeind.
In overleg met de Locatieraad gaan wij de verlichting 2 uur éérder uitzetten, namelijk om 22:00 uur.

Wij hopen met deze keuze ook een signaal af te geven dat wel degelijk nagedacht is over een balans tussen doelstelling enerzijds en duurzaamheid en energiebesparing anderzijds. Vriendelijk groet, Rob Goeman; Secretaris en interim voorzitter Stichting Vrienden van de St. Martinuskerk

Lees hier het AD Amersfoorts Courant artikel: Toren van Sint Martinus in Hoogland elke avond verlicht