Op zondag 2 juni werd Sacramentsdag wederom uitbundig gevierd binnen onze parochie. In de Sint Martinuskerk gaat dit al sinds jaar en dag gepaard met een traditionele Sacramentsprocessie. Onder begeleiding van het Sint Martinuskoor en muziekvereniging Sint Caecilia werd het Allerheiligste aanbeden in de pastorietuin en brachten bruidjes en jonkers de bloemengroet. Hierbij werd de prachtige monstrans van de Sint Martinus ingezet, evenals de baldakijn en de processielantaarns. Sacramentsdag (Corpus Christi) is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In een aantal katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. In Nederland vindt het feest tegenwoordig plaats op de tweede zondag na Pinksteren. De Sacramentsprocessie is één van de mooie tradities binnen ons Katholieke geloof die we in de Sint Martinuskerk met de inzet van vele vrijwilligers ieder jaar weer opnieuw onder grote belangstelling in ere blijven houden.