Aan het eind van de gebedsviering op vrijdagmorgen 17 december heeft Ans Kruisselbrink namens de Pastoraatsgroep en Locatieraad Ria Snoeren en Tonnie Snijders in het zonnetje gezet. Beide dames hebben zich jarenlang ingezet voor de bezoekgroep en de vrijdagmorgenvieringen. Ria als coördinator van de bezoekgroep en de vrijdagmorgenviering en Tonnie als bezoekster en bezorger van Martinusberichten. Ans vertelde ons dat zij door hun inzet heel goed op de hoogte zijn van het wel en wee van met name de oudere parochianen. Als dank voor hun inzet overhandigde Ans hun een kerststukje en de laatste (!) Martinuskaars. Een collectors-item!

Ria heeft al meer dan een jaar geleden aangegeven dat ze, vanwege nasleep van een ongeluk en het vorderen van de leeftijd, het stokje over wilde geven.

Omdat ik in de H. Kruisgeloofsgemeenschap coördinator was voor de seniorenvieringen en de bezoekgroep, heeft zij mij benaderd. Toen er niet meer gevierd werd in de H. Kruiskerk, heb ik me aangesloten bij de vrijdagmorgenvieringen en de bezoekgroep van de Sint Martinus. Ans Ursem heeft de taak als coördinator van de vrijdagmorgenvieringen overgenomen en ik draai als lid van die werkgroep sinds de zomer volledig mee. In november heb ik het stokje van Ria overgenomen als coördinator van de bezoekgroep.

Hoewel Ria en Tonnie en stapje teruggedaan hebben, blijven ze gelukkig op de achtergrond beschikbaar. Dat is maar goed ook, want wat zouden we zonder de kennis van deze twee competente, maar vooral lieve en betrokken vrouwen!