Capella Amersfoort o.l.v. Anthony Scheffer voert op zaterdag 4 november 2023 het beroemde Requiem van W.A. Mozart uit in de Sint Martinuskerk te Hoogland, samen met Mozarts minder bekende maar even dramatische cantate Davide Penitente.

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) is niet allereerst bekend om zijn religieuze muziek. Het is zelfs onduidelijk of hij veel op had met kerk en geloof. Toch componeerde hij naar eigen zeggen het liefst liturgische muziek. Hoezeer hij zichzelf daar inderdaad in kwijt kon, blijkt uit de diep doorvoelde boetepsalm Davide Penitente en het magistrale Requiem.

Mozart schreef beide werken op verzoek. In maart 1785 organiseerde de Weense Sociëteit voor Musici een benefietconcert voor de steun aan weduwen en wezen. Vlak voor Pasen was een tijd van boete en inkeer. Mozart koos daarom voor een verzameling psalmteksten uit poëtische vertaling in het Italiaans waarin God wordt gevraagd de bidder te vergeven en te redden uit zijn ellende. Veel van deze psalmen worden in de Bijbel toegeschreven aan David, de legerleider en koning van Israël, die het vaak zwaar te verduren had en grote fouten beging. Mozart koppelde deze teksten aan delen uit zijn eerdere Mis in c klein (1782) en voegde er nieuwe muziek aan toe. Hierdoor ontstaat een dramatische verklanking van het grote lijden, kwaad en zelfverwijt waaraan de dichter te gronde gaat. Met expressieve kleuren doet de muziek een beroep op de verbeeldingskracht en empathie van de luisteraar, ook als de angst uiteindelijk overgaat in troost en vertrouwen op God.

Nog scherper worden de contrasten in het onvoltooide Requiem dat Mozart in zijn sterfjaar schreef voor een anonieme opdrachtgever (graaf Franz Walsegg-Stuppach). De componist grijpt hierin bewust terug op traditionelere, barokke vormen. Anders dan sommige tijdgenoten nam Mozart ook het dreigende middeleeuwse gedicht Dies Irae (‘Dag van wraak’) op in zijn dodenmis. Dit werkt hij muzikaal breed uit. Dramatische gewelddadige passages verbeelden de angst voor de dood en voor de kwade gevolgen van en oordeel over verkeerde keuzes. Tegelijk drukken smekende, meeslepende passages de hoop uit voor ieder die berouwvol de toevlucht zoekt bij de liefdevolle vergeving van God. Het is of Mozart wil zeggen dat juist het besef van eigen beperktheid en kwaad het mogelijk maakt je zonder reserve over te geven aan een genade die ver uitreikt boven een menselijk oordeel.

Concert ‘Requiem – Capella Amersfoort.
Plaats en tijd – Sint Martinuskerk, Kerklaan 2, Hoogland. 4 november 2023, aanvang 20.00 uur.
Prijzen – Volwassene € 25 tijdens de voorverkoop; € 30, in de kerk. Studenten en kinderen? Neem dan hier contact op met de penningmeester van dit koor

Ga hier naar de site om kaarten voor dit concert te kopen